Tin tức sản phẩm

Hướng dẫn tải Ứng dụng Bitget cho người dùng

Người dùng Bitget toàn cầu:

Bitget toàn cầu hiện đang hỗ trợ các phương pháp truy cập dưới đây, vui lòng chọn.

1.Bằng Internet

Nhập www.bitget.com vào trình duyệt để truy cập

2.Người dùng IOS

(1)Truy cập Cửa hàng ứng dụng chính thức của Apple tại

(2)Tìm kiếm “Bitget”

(3)Nhấn “Tải xuống”

3.Người dùng Android

(1)Vui lòng truy cập cửa hàng ứng dụng chính thức của Google Play tại

(2)Nhập tìm kiếm "Bitget"

(3)Nhấp chuột để tải xuống

Link tải H5

https://h5.appwebbg.com/download.html?languageType=4

4.Người dùng Mac

(1)Vui lòng nhập vào trình duyệt:

https://bigfileshz.5432109.com/destop-app/bitget-0.0.3.dmg

(2)Cài đặt

(3)Nếu không thể sử dụng phiên bản dành cho Mac sau khi tải xuống, bạn cần cho phép bật Bitget trong "Tùy chọn hệ thống-Bảo mật và quyền riêng tư"

5.Người dùng Windows

(1)Vui lòng nhập vào trình duyệt:

https://bigfileshz.5432109.com/destop-app/bitgetSetup-0.0.3.exe

(2)Cài đặt

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC