Tin tức sản phẩm

Chính Sách Chống Rửa Tiền

Người dùng Bitget toàn cầu:

1. Lời Mở Đầu

Các dịch vụ do https://www.bitget.com cung cấp (sau đây được gọi là "trang web này" hoặc "trang web") có thể được sử dụng cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chịu ảnh hưởng của luật pháp, quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ("AML / CFT") của Singapore, trang web này sẽ tuân thủ các yêu cầu và quy định của luật pháp. Bao gồm việc thiết lập quy trình và hệ thống đào tạo để xác định, quản lý và giảm thiểu rủi ro. Mục đích là bảo vệ danh tiếng của trang web, tuân thủ luật pháp liên quan và trở thành một doanh nghiệp tốt.

1.1 Trang web này đảm bảo tuân thủ thận trọng pháp luật và quy định về "Biết khách hàng của bạn và chống rửa tiền" cũng như không cố ý vi phạm. Trong phạm vi kiểm soát hợp lý , trang web sẽ thực hiện các biện pháp và công nghệ cần thiết để cung cấp các dịch vụ an toàn để bảo vệ bạn khỏi những tổn thất do hành vi rửa tiền của các nghi phạm gây ra.

1.2 Sự hiểu biết về khách hàng và các chính sách chống rửa tiền trên trang web này là một hệ thống quốc tế toàn diện, bao gồm sự hiểu biết và các chính sách tại các khu vực pháp lý nơi bạn sống. Khung tuân thủ của trang web này đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quy định và mức độ giám sát ở cấp địa phương và toàn cầu, và đảm bảo hoạt động liên tục của trang web.

2. Giới Thiệu

2.1 Rửa tiền là gì?

Rửa tiền là quá trình che giấu hoặc ngụy tạo nguồn quỹ "bẩn" thu được một cách bất hợp pháp để làm chúng trông hợp pháp và "sạch". Rửa tiền làm giảm nguy cơ bị các cơ quan chức năng phát hiện và tịch thu, cũng nghiêm trọng như hoạt động tội phạm đằng sau đó. Ngăn chặn rửa tiền có thể giúp giảm tội phạm.

2.2 Tài trợ khủng bố là gì?

Có ba điểm khác biệt chính giữa tài trợ khủng bố và rửa tiền:

Mục đích chính của là để che đậy việc sử dụng cuối cùng của quỹ, không phải nguồn của quỹ;
Có thể liên quan đến số tiền tương đối nhỏ, nhưng nó có thể dẫn đến tử vong, bị thương và các hoạt động gây rối khác với tác động lớn;
Mặc dù những kẻ khủng bố có thể tài trợ cho các hoạt động của họ thông qua tội phạm, các quỹ hợp pháp cũng có thể bị biển thủ để tài trợ cho khủng bố.
2.3 Nghi ngờ là gì?

Đôi khi người ta phát hiện ra rằng rửa tiền và tài trợ khủng bố ('ML / TF') là do một thành viên đáng ngờ hành động. Để "nghi ngờ", trang web phải có cơ sở hợp lý để tin rằng các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố có thể đang xảy ra. Nhân viên được đào tạo để xác định và báo cáo các vấn đề đáng ngờ.

3. Biết khách hàng của bạn và các chính sách chống rửa tiền như sau:

3.1 Thông báo về khách hàng và các chính sách chống rửa tiền của bạn và cập nhật chúng theo thời gian để đáp ứng các tiêu chuẩn do luật và quy định tương ứng đặt ra.

3.2 Ban hành và cập nhật một số hướng dẫn, quy tắc hoạt động của trang web này, và các nhân viên của trang web sẽ cung cấp các dịch vụ theo đúng hướng dẫn và quy tắc.

3.3 Thiết kế và hoàn thiện các quy trình giám sát nội bộ và kiểm soát giao dịch, như xác minh danh tính bằng các biện pháp chặt chẽ, và sắp xếp tổ chức một đội ngũ chuyên nghiệp chịu trách nhiệm về công tác chống rửa tiền.

3.4 Sử dụng các phương pháp phòng ngừa rủi ro để tiến hành thẩm định và giám sát liên tục đối với khách hàng.

3.5 Xem xét và thường xuyên kiểm tra các giao dịch.

3.6 Báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền.

3.7 Các tài liệu chứng nhận danh tính, tài liệu chứng nhận địa chỉ sẽ được lưu trong ít nhất sáu năm và các tài liệu chứng nhận hồ sơ giao dịch sẽ được lưu trong ít nhất ba tháng. Bạn sẽ được thông báo nếu chúng được nộp cho cơ quan quản lý.

4. Thông tin nhận dạng và xác minh

4.1 Thông tin nhận dạng

4.1.1 Theo các quy định khác nhau tại các khu vực pháp lý cũng như các loại pháp nhân khác nhau, nội dung thông tin của bạn được thu thập trên trang web này có thể không nhất quán. Về nguyên tắc, thông tin sau sẽ được thu thập từ các cá nhân đã đăng ký:

Thông tin cá nhân cơ bản: tên, ngày sinh, quốc tịch của bạn và các thông tin khác có sẵn. Việc xác minh danh tính phải dựa trên các tài liệu do một quan chức hoặc cơ quan có thẩm quyền tương tự khác cấp, chẳng hạn như hộ chiếu, thẻ căn cước hoặc các tài liệu nhận dạng khác được yêu cầu và kích hoạt bởi các khu vực pháp lý khác nhau.

Ảnh: Khi đăng ký, bạn phải cung cấp ảnh chụp giấy tờ tùy thân;

Liên hệ: điện thoại / số điện thoại di động và / hoặc địa chỉ email hợp lệ.

4.1.2 Nếu bạn là công ty hoặc pháp nhân khác, trang web sẽ thu thập thông tin sau để xác định người thụ hưởng cuối cùng từ tài khoản của bạn hoặc tài khoản ủy thác:

Đăng ký công ty, giấy chứng nhận đăng ký; bản sao các điều khoản liên kết và bản ghi nhớ của công ty; tài liệu chứng nhận chi tiết về cấu trúc vốn chủ sở hữu và mô tả quyền sở hữu của công ty, xác nhận quyết định mở tài khoản trang web này và việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị của khách hàng được ủy quyền; giám đốc công ty theo yêu cầu , Cổ đông lớn và tài khoản của trang web này có quyền ký các tài liệu nhận dạng; địa chỉ kinh doanh chính của công ty, nếu nó khác với địa chỉ gửi thư của công ty, hãy cung cấp địa chỉ gửi thư. Nếu địa chỉ địa phương của công ty không nhất quán với địa chỉ kinh doanh chính, thì công ty đó được coi là khách hàng có rủi ro cao hơn và cần phải nộp thêm các tài liệu khác;

Theo các quy định khác nhau trong các khu vực pháp lý khác nhau và các loại tổ chức khác nhau, các chứng nhận khác do trang web yêu cầu, tài liệu do các bộ phận có thẩm quyền cấp và các tài liệu được cho là cần thiết;

4.2 Xác nhận và xác minh

4.2.1 Trang web yêu cầu bạn cung cấp tất cả nội dung trang của tài liệu nhận dạng;

4.2.2 Trang web yêu cầu bạn cung cấp ảnh chụp giấy tờ tùy thân của bạn trên ngực của bạn;

4.2.3 Bản sao của tài liệu chứng nhận thường phải được kiểm tra so với chứng chỉ gốc. Tuy nhiên, nếu một người chứng nhận đáng tin cậy và phù hợp có thể chứng nhận rằng tài liệu trùng lặp là bản sao chính xác và hoàn chỉnh của tài liệu gốc thì bản sao có thể chấp nhận được. Những người chứng nhận như vậy bao gồm đại sứ, ủy viên tư pháp, cảnh sát trưởng địa phương, v.v...

4.2.4 Yêu cầu để xác định người thụ hưởng cuối cùng và kiểm soát tài khoản là xác định những cá nhân nào cuối cùng sở hữu hoặc kiểm soát khách hàng trực tiếp và / hoặc xác định rằng giao dịch đang diễn ra được thực hiện bởi những người khác. Nếu đó là một doanh nghiệp, danh tính của các cổ đông lớn (chẳng hạn như những người nắm giữ 10% quyền biểu quyết trở lên) cần được xác minh. Nói chung, việc nắm giữ 25% cổ phần sẽ được coi là rủi ro thông thường và danh tính của cổ đông phải được xác minh; khi nắm giữ 10% cổ phần hoặc sở hữu nhiều quyền biểu quyết hơn hoặc cổ phiếu được coi là có rủi ro cao, danh tính của cổ đông phải được xác minh.

4.2.5 Trang web có quyền lựa chọn thị trường và khu vực pháp lý để hoạt động kinh doanh và có thể quyết định hạn chế hoặc từ chối cung cấp dịch vụ này ở các quốc gia sau: Bahamas, Botswana, Ghana, Panama, Syria, Trinidad và Tobago, Yemen Và Zimbabwe.

5. Giám Sát Giao Dịch

5.1 Trang web này thiết lập và điều chỉnh giới hạn tối đa giao dịch hàng ngày và rút tiền tại từng thời điểm dựa trên điều kiện bảo mật và giao dịch thực tế;

5.2 Nếu các giao dịch thường xuyên xảy ra ở một người dùng đã đăng ký hoặc có những trường hợp không hợp lý, đội ngũ chuyên nghiệp của website sẽ đánh giá và xác định xem chúng có đáng ngờ hay không;

5.3 Nếu trang web xác định rằng đó là một giao dịch đáng ngờ dựa trên nhận định của mình, trang web có thể áp dụng các biện pháp hạn chế như tạm dừng giao dịch, từ chối giao dịch, hoặc thậm chí đảo ngược giao dịch càng sớm càng tốt nếu có thể, đồng thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền mà không thông báo cho bạn;

5.4 Trang web có quyền từ chối đơn đăng ký của những người không đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền hoặc những người có thể được coi là nhân vật chính trị của công chúng. Trang web này có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt các giao dịch đáng ngờ theo nhận định của mình bất cứ lúc nào mà không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ và trách nhiệm nào đối với bạn.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC