Tin tức sản phẩm

Hướng Dẫn Đăng Nhập Bitget

Người dùng Bitget toàn cầu:

Bitget trạm toàn cầu hiện hỗ trợ các phương thức đăng nhập sau, vui lòng tùy chọn:

  1. Đăng nhập mật khẩu

Mở ứng dụng Bitget hoặc truy cập trên PC

Tìm nơi để đăng nhập

Nhập ID và mật khẩu (dùng số ĐTDĐ hoặc Email)

Nhận mã số xác minh qua điện thoại hoặc email

Đăng nhập xong

Nếu mã xác minh được gửi chậm hay gặp sự cố, vui lòng thử lại. Hoặc liên hệ dịch vụ khách hàng trực tuyến để được hỗ trợ.

  1. Đăng nhập bằng mã QR

Tìm nơi đăng nhập

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng Bitget, mở ứng dụng để quét mã QR trên PC để đăng nhập

Hoàn tất