Tin tức sản phẩm

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Bitget

Người dùng Bitget toàn cầu,

Bitget Global Station hiện hỗ trợ các phương thức đăng ký sau, vui lòng chọn bất kỳ:

 1. Mở ứng dụng Bitget hoặc Bitget trên PC
 2. Bấm Đăng ký
 3. Chọn "Đăng ký bằng Di động"
 • Nhập "Số ĐTDĐ" - "Tạo mật khẩu" - "Xác nhận mật khẩu"
 • Xem kỹ " Điều khoản cho người dùng"
 • Nhận mã xác minh qua SMS
 • Hoàn tất đăng ký

Người dùng vui lòng tự bảo mật thông tin cá nhân

4. Chọn "Đăng ký Email"

 • Nhập "Email" - "Tạo Mật khẩu" - "Xác nhận Mật khẩu"
 • Xem " Điều khoản cho người dùng"
 • Chờ mã xác minh gửi tới email
 • Hoàn tất đăng ký

Người dùng vui lòng tự bảo mật thông tin cá nhân

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC