left-back

Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Bitget

Người dùng Bitget toàn cầu,

Bitget Global Station hiện hỗ trợ các phương thức đăng ký sau, vui lòng chọn bất kỳ: 

 1. Mở ứng dụng Bitget hoặc Bitget trên PC
 2. Bấm Đăng ký
 3. Chọn "Đăng ký bằng Di động"
 • Nhập "Số ĐTDĐ" - "Tạo mật khẩu" - "Xác nhận mật khẩu"
 • Xem kỹ " Điều khoản cho người dùng"
 • Nhận mã xác minh qua SMS
 • Hoàn tất đăng ký

Người dùng vui lòng tự bảo mật thông tin cá nhân

      4. Chọn "Đăng ký Email"

 • Nhập "Email" - "Tạo Mật khẩu" - "Xác nhận Mật khẩu"
 • Xem " Điều khoản cho người dùng"
 • Chờ mã xác minh gửi tới email
 • Hoàn tất đăng ký

Người dùng vui lòng tự bảo mật thông tin cá nhân

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác