left-back

Thông báo về việc Bitget mở vĩnh viễn hoàn toàn giao diện hợp đồng API

Gửi người dùng Bitget toàn cầu:

Để đáp ứng nhu cầu của người dùng và tổ chức các giao dịch một cách chuyên nghiệp hơn, Bitget đã mở vĩnh viễn hoàn toàn giao diện hợp đồng API vào ngày 2 tháng 11 năm 2020 (giờ Singapore). Chào mừng bạn đến tiếp cận và trải nghiệm nhóm nền tảng giao dịch định lượng và giao dịch lưới.

Người dùng có chiến lược nhà tạo lập xuất sắc và khối lượng giao dịch lớn được hoan nghênh tham gia vào dự án nhà tạo lập thị trường dài hạn. Vui lòng cung cấp thông tin sau và gửi email đến: [email protected]Ứng dụng nhà tạo lập thị trường hợp đồng

1) Cung cấp UID (UID bắt buộc không có giảm giá);

2) Cung cấp bằng chứng chụp màn hình về lượng giao dịch từ maker của các nền tảng trao đổi khác (như lượng giao dịch trong vòng 30 ngày);

3) Vui lòng giải thích ngắn gọn phương pháp tạo lập thị trường mà không cần chi tiết.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác