left-back

Hợp đồng Bitget: Chuyển tiền

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu của Hợp đồng Bitget về chức năng Chuyển tiền.

I. Chuyển tiền

Trong các giao dịch Bitget, cùng một loại tiền tệ có thể được chuyển giữa tài khoản tiền tệ, tài khoản hợp đồng và tài khoản OTC mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Ví dụ: USDT có thể được chuyển giữa các tài khoản tiền tệ, tài khoản hợp đồng và tài khoản OTC và cũng có thể được chuyển giữa các tài khoản hợp đồng kỳ hạn, như chuyển từ hợp đồng BTC / USDT sang hợp đồng EOS / USDT.

II. Cách chuyển tiền

Lấy hợp đồng BTC / USDT trong hợp đồng USDT làm ví dụ để giải thích chi tiết cách chuyển tiền.

Phương pháp 1:

1) Vào "Tài sản tiền tệ" - "Tài sản" để tìm USDT. Nếu không có tài sản USDT, vui lòng nạp tiền hoặc mua thông qua giao dịch OTC.

Nhấp "Nạp tiền" để xem hướng dẫn chi tiết

Nhấp "Giao dịch OTC" để xem hướng dẫn chi tiết 

2) Vào "Chuyển khoản", chọn từ "Tài khoản tiền tệ" đến "Tài khoản hợp đồng", chọn cặp giao dịch BTC / USDT, nhập số tiền, xác nhận, sau đó số USDT tương ứng sẽ được chuyển vào số dư khả dụng của hợp đồng BTC / USDT.

3) Bạn có thể kiểm tra số dư ngay trên giao diện hợp đồng BTC / USDT hoặc kiểm tra trong "Tài sản" - "Hợp đồng tài khoản - BTC / USDT".

Phương pháp 2:

Bạn cũng có thể chuyển USDT giữa tài khoản tiền tệ và tài khoản hợp đồng trực tiếp trên giao diện hợp đồng BTC / USDT.

Ở vị trí "Tài sản" của trang giao dịch hợp đồng, hãy nhấp vào "Chuyển tiền" để xác định đơn vị tiền tệ, hướng, số lượng chuyển và nhấp vào "OK".

Ở mỗi bước của hoạt động chuyển tiền, bạn có thể xem số tiền chuyển, phương hướng, loại tiền và hợp đồng cụ thể thông qua "Hồ sơ tài chính".

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác