Tin tức sản phẩm

Hướng Dẫn Thiết Lập Mã Xác Minh Google Authenticator

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Bitget hiện hỗ trợ xác minh qua Google, phương thức hoạt động như sau:

  1. Tải xuống Ứng dụng Google Authenticator (vui lòng truy cập App Store hoặc Google play)
  2. Mở ứng dụng Bitget trên điệnt thoại hoặc truy cập bằng PC
  3. Đăng nhập
  4. Truy cập trung tâm xác minh cá nhân của Google
  5. Sử dụng Google Authenticator để quét mã QR hoặc nhập mã xác minh bằng tay
  6. Hoàn tất