Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Giá thanh lý ước tính

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu từ Bitget về Hợp đồng - Giá thanh lý ước tính

Khi giá hợp đồng đạt đến một giá trị nhất định và lãi lỗ chưa thực hiện đạt đến một mức nhất định thì tỷ lệ ký quỹ đạt tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu. Tại thời điểm này, tỷ lệ ký quỹ duy trì bằng tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu và giá này được gọi là giá thanh lý ước tính.

Tỷ Lệ Ký Quỹ

Tỷ lệ ký quỹ hợp đồng Coin-margined

= (Tỷ suất lợi nhuận vị thế + lãi lỗ chưa thực nhận) / giá trị vị thế

= (Tỷ suất lợi nhuận vị thế + lãi lỗ chưa thực nhận) / (mệnh giá * số lượng hợp đồng vị thế / giá ghi gần nhất)

Tỷ lệ ký quỹ hợp đồng USDT-margined

= (Tỷ suất lợi nhuận vị thế + lãi lỗ chưa thực nhận) / giá trị vị thế

= (Tỷ suất lợi nhuận vị thế + lãi lỗ chưa thực nhận) / (mệnh giá * số lượng hợp đồng vị thế * giá ghi gần nhất)

Tỷ Lệ Ký Quỹ Duy Trì

Để ngăn chặn tác động đến tính thanh khoản của thị trường khi các vị thế lớn được thanh lý, các sản phẩm hợp đồng của Bitget triển khai hệ thống bánh răng tỷ lệ ký quỹ duy trì bậc thang vị thế. Nghĩa là, vị trí của người dùng càng lớn, tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu càng cao và đòn bẩy tối đa mà người dùng có thể chọn càng thấp.

Trong chế độ cross/ isolated margin, số lượng vị trí ở mỗi hướng và margin duy trì tối thiểu cần thiết được tính riêng,.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC