Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Ký quỹ

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu từ Hợp đồng Bitget về Ký quỹ

I. Ký quỹ

1. Ký quỹ là gì?

Nguyên tắc đòn bẩy của giao dịch hợp đồng tập trung ở hệ thống ký quỹ của giao dịch hợp đồng, tức là bạn không cần thanh toán 100% vốn khi thực hiện giao dịch hợp đồng, bạn chỉ cần đầu tư một lượng vốn nhỏ theo tỷ lệ nhất định theo giá trị hợp đồng làm tài sản đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng để tham gia. Đối với các hợp đồng mua bán, quỹ này được gọi là tiền ký quỹ.

1) Đòn bẩy cải thiện đáng kể việc sử dụng vốn, và lợi nhuận cao đi kèm với rủi ro cao.

2) Nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy càng cao thì mức ký quỹ yêu cầu càng thấp.

Ví dụ:

Zhang hiện đang nắm giữ 1 vị thế mua EOS / USDT, đòn bẩy là 2X và tỷ lệ ký quỹ vị thế hiện tại là 0,15314844 USDT. Nếu tăng đòn bẩy, tỷ lệ ký quỹ sẽ giảm tương ứng; nếu giảm đòn bẩy, tỷ lệ ký quỹ sẽ tăng lên tương ứng.

2. Nếu bạn mở một vị thế với một nhà giao dịch trên nền tảng, tiền ký quỹ để mở một vị trí với lệnh sẽ được chia sẻ với số tiền ký quỹ để mở một vị thế của chính bạn.

II. Ký quỹ mở

Tiền ký quỹ để mở một vị thế là mức ký quỹ tối thiểu cần thiết khi mở một vị trí, tức là "chi phí hoa hồng" được hiển thị khi đặt lệnh.

Ký quỹ mở vị thế = (giá trị vị thế / nhiều đòn bẩy) + phí xử lý mở vị trí ước tính khi mở một vị thế

Khi tất cả các đơn đặt hàng được hoàn thành, nếu vẫn còn tiền sau khi trừ đi phí mở thực tế, nó sẽ tự động được hoàn trả vào tài sản có sẵn.

III. Lợi nhuận vị thế

Sau khi vị thế được thiết lập, bạn có thể xem ký quỹ vị thế hiện tại trong "Vị thế" trên giao diện giao dịch hợp đồng.

Lợi nhuận vị thế ban đầu = giá trị vị thế / nhiều đòn bẩy

Sau khi vị thế được thiết lập, bạn có thể điều chỉnh biên vị thế thông qua nút "+ -"; bạn cũng có thể điều chỉnh biên vị thế bằng cách kiểm soát đòn bẩy.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC