left-back

Điều chỉnh giới hạn rút tiền

Bitgetters thân mến,

Nhằm cải thiện việc quản lý rủi ro của Bitget và tăng cường sự an toàn cho tài sản của người dùng. Bitget đã thực hiện các điều chỉnh liên quan đến giới hạn rút tiền vào ngày 13 tháng 1 năm 2023 20:00 (UTC+8). Các điều chỉnh cụ thể như sau:

Người dùng chưa hoàn thành xác minh danh tính:

Hạn mức rút tiền mỗi ngày: 50,000 USD

Hạn mức rút tiền mỗi tháng: 100,000 USD

Người dùng đã hoàn thành xác minh danh tính:

Hạn mức rút tiền mỗi ngày: 3,000,000 USD

Bitget cam kết sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn những sản phẩm và dịch vụ tốt hơn!

Bitget Team

13 tháng 1, 2023