left-back

Thông báo của Bitget về việc điều chỉnh hạn mức rút tiền

Người dùng trạm Bitget toàn cầu:

Nhằm cải thiện nền tảng quản lý kiểm soát rủi ro và tăng cường bảo mật thông tin người dùng. Bitget đã lên kế hoạch thực hiện một số điều chỉnh liên quan đối với giới hạn rút tiền vào ngày 04 tháng 01 năm 2021 (giờ Singapore). Các quy tắc điều chỉnh cụ thể như sau:

Tổng hạn mức rút tiền theo ngày:

Người dùng chưa xác minh danh phận: 0.1BTC

Người dùng đã xác minh danh phận: 200BTC

Hạn mức rút tiền hàng ngày:

mceclip0.png

Nếu bạn cần tăng hạn mức rút tiền, vui lòng thực hiện xác thực tên thật trước

Bitget sẽ tiếp tục cung cấp cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn!

Nhóm Bitget