left-back

Hợp đồng Bitget: Vị thế

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu về Hợp đồng Bitget: Vị thế

1. Vị thế Duy trì tỷ lệ ký quỹ

Để ngăn chặn tác động đến tính thanh khoản của thị trường khi các vị thế lớn được thanh lý, hợp đồng của Bitget thực hiện một bậc vị thế để duy trì tỷ lệ ký quỹ. Nghĩa là, vị trí của người dùng càng lớn, tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu càng cao và đòn bẩy tối đa mà người dùng có thể chọn càng thấp

Trong chế độ isolated margin, số lượng hợp đồng, bậc và tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu cần thiết cho mỗi vị thế được tính riêng cho từng hướng của vị trí.
Trong chế độ cross margin, số lượng các vị thế mua và bán ở cả hai hướng được kết hợp thành một cấp để phù hợp với tỷ lệ ký quỹ duy trì tương ứng.

2. Tỷ lệ ký quỹ duy trì

Tỷ lệ ký quỹ duy trì được sử dụng để tính toán mức ký quỹ duy trì tối thiểu mà người dùng yêu cầu để duy trì các vị trí hiện tại. Khi tỷ lệ ký quỹ của người dùng nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ ký quỹ duy trì hiện tại của người dùng, nó sẽ kích hoạt thanh lý hoặc giảm vị thế.

Công thức tính toán liên quan như sau:
Tỷ lệ ký quỹ = (tỷ lệ ký quỹ + lãi lỗ chưa thực hiện) / giá trị vị thế
Giá trị vị thế = mệnh giá * số lượng hợp đồng * giá hợp lý hiện tại

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác