Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Chia sẻ biểu đồ doanh thu trên App

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng Chia sẻ biểu đồ doanh thu trên App,

Ứng dụng điện thoại hỗ trợ chia sẻ biểu đồ doanh thu, bao gồm [Tỷ lệ doanh thu] [Giá mở cửa] và [Giá hiện tại] của cặp giao dịch.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC