left-back

Hợp đồng Bitget: Chia sẻ biểu đồ doanh thu trên App

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng Chia sẻ biểu đồ doanh thu trên App,

Ứng dụng điện thoại hỗ trợ chia sẻ biểu đồ doanh thu, bao gồm [Tỷ lệ doanh thu] [Giá mở cửa] và [Giá hiện tại] của cặp giao dịch.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác