Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Điều chỉnh độ cao biểu đồ hình nến trên App

Gửi người dùng toàn cầu Bitget,

Trên ứng dụng điện thoại, người dùng có thể điều chỉnh độ cao của biểu đồ hình nến bằng cách kéo tỷ lệ, rất thuận tiện khi thao tác.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC