Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Vuốt để chuyển đổi hợp đồng trên App

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng Vuốt để chuyển đổi hợp đồng trên ứng dụng Bitget

Trên mặt ứng dụng, người dùng có thể vuốt lên xuống để chuyển đổi các cặp giao dịch, rất thuận tiện khi thao tác.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC