left-back

Hợp đồng Bitget: Vuốt để chuyển đổi hợp đồng trên App

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng Vuốt để chuyển đổi hợp đồng trên ứng dụng Bitget

Trên mặt ứng dụng, người dùng có thể vuốt lên xuống để chuyển đổi các cặp giao dịch, rất thuận tiện khi thao tác.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác