left-back

Hợp đồng Bitget:Chuyển màu đen trắng trên bản website

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng chuyển màu đen trắng trên phiên bản website của Hợp đồng Bitget

Người dùng tùy vào nhu cầu cá nhân có thể thay đổi màu sắc phiên bản website thành xanh đậm (chế độ ban đêm) hoặc trắng (chế độ ban ngày)

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác