left-back

Hợp đồng Bitget:Đặt trước lệnh Hủy toàn bộ bằng một chạm

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu về chức năng Đặt trước lệnh Rút toàn bộ tiền bằng một nhấp từ Hợp đồng Bitget

Người dùng có thể hủy tất cả các đơn hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tình huống: Các đơn hàng có thể được hủy riêng bằng nhiều lệnh, mở long, đóng long, mở short, đóng short. Mặc định là chọn tất cả.