left-back

Hợp đồng Bitget:Dừng lãi/ Cắt lỗ bằng một chạm

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu về chức năng Dừng lãi/ Cắt lỗ bằng một chạm từ Hợp đồng Bitget

Người dùng có thể hủy tất cả các lệnh dừng lãi và cắt lỗ bằng một cú nhấp chuột.

Tình huống: Nếu người dùng có nhiều lệnh dừng lãi và cắt lỗ, tất cả đều có thể bị hủy. Mặc định là chọn tất cả.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác