left-back

Hợp đồng Bitget: Giới hạn đặt trước lệnh Stop Limit

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Sau đây là giới thiệu từ Hợp đồng Bitget về Giới hạn đặt trước lệnh Stop Limit

 

Người dùng có thể đặt trước cắt lãi và cắt lỗ trong lệnh hiện tại.

Kịch bản sử dụng: Trong trường hợp lệnh thông thường, người dùng sẽ đặt lệnh cắt lãi và lệnh cắt lỗ cùng lúc với lệnh chờ của người dùng. Khi lệnh hoàn tất, lệnh cắt lãi và lệnh cắt lỗ cũng sẽ được đặt thành công.

Cảnh giác:

1) Trong trường hợp này, số lượng cài đặt cắt lãi và cắt lỗ giống như số lượng lệnh.

2) Có bao nhiêu lệnh được giao dịch, sẽ có bấy nhiêu lệnh cắt lãi và cắt lỗ, cũng như số lệnh được giao dịch với lệnh dừng lãi và cắt lỗ.

3) Giá chốt lời và giá cắt lỗ có thể bỏ qua hoặc chỉ đặt một, giá còn lại sẽ không được đặt.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác