left-back

Hợp đồng Bitget:FOK

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu về chức năng FOK từ Hợp đồng Bitget 

FOK (Fill or Kill): Nếu đơn hàng không được điền đầy đủ, nó sẽ bị hủy.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác