Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget:IOC

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu về chức năng IOC trong Hợp đồng Bitget

IOC (Ngay lập tức hoặc Hủy bỏ): Nếu đơn hàng không thể được gửi ngay lập tức, phần chưa được điền sẽ bị hủy.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC