left-back

Hợp đồng Bitget: Chỉ làm Maker

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu của Hợp đồng Bitget về chức năng Chỉ làm Maker

Chỉ làm Maker (chỉ tạo): Đơn sẽ không được lập trên thị trường ngay lập tức, đảm bảo rằng người dùng luôn là Người tạo. Nếu lệnh được thực hiện bị trùng với các lệnh hiện có, lệnh đó sẽ bị hủy.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác