left-back

Hợp đồng Bitget: Mở / đóng vị thế nhanh chóng

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Nội dung sau đây từ Hợp đồng Bitget về chức năng mở/ đóng vị thế nhanh chóng

Đặt lệnh nhanh: Hệ thống chọn mức giá dễ giao dịch nhất để đặt lệnh. Nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được điền đầy đủ, lệnh chờ sẽ tiếp tục ở mức giá dễ giao dịch mới nhất.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác