Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Lệnh kích hoạt giá đánh dấu/ giá thị trường

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu về chức năng Kích hoạt lệnh giá đánh dấu/ giá thị trường từ Hợp đồng Bitget

Các loại lệnh kích hoạt lệnh giá đánh dấu/ giá thị trường:

1. Giá đánh dấu được kích hoạt khi giá đạt đến giá trị đã đặt

2. Giá thị trường được kích hoạt khi giá giao dịch gần nhất đạt đến giá trị đặt

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC