Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Thay đổi mức dừng lãi/ cắt lỗ

Gửi người dùng toàn cầu Bitget,

Sau đây là giới thiệu từ Hợp đồng Bitget về chức năng Thay đổi mức dừng lãi/ cắt lỗ

Người dùng có thể thay đổi mức dừng lãi và cắt lỗ bằng cách [Thay đổi số lượng ở vị thế] [Thay đổi giá kích hoạt lệnh hiện tại] [Thay đổi giá kích hoạt trong gói hiện tại]

Người dùng thông thường: bạn có thể nhấp vào nút nhỏ bên cạnh mức dừng lãi và cắt lỗ ở vị trí để thay đổi giá.

Nhà giao dịch: Trong Đơn hàng hiện tại, hãy nhấp vào nút nhỏ bên cạnh cắt lãi và cắt lỗ để thay đổi giá.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC