left-back

Hợp đồng Bitget: Chế độ Isolated margin

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu từ Bitget Hợp đồng về Chế độ Isolated margin

 

1. Tất cả số tiền có sẵn trong một tài khoản hợp đồng duy nhất được coi là ký quỹ khả dụng. Khi khoản lỗ vị thế vượt quá số dư tài khoản, vị thế sẽ bị thanh lý.

2. Tài khoản có khả năng chuyển lỗ mạnh, thuận tiện cho việc vận hành và tính toán vị thế.

3. Chế độ isolated margin hỗ trợ mở vị trí hai chiều.

 

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác