Tin tức sản phẩm

Bitget Futures: Ký quỹ cross

Bitget Futures: Ký quỹ cross image 0

1. Tất cả các tài sản khả dụng trong tài khoản futures được coi là ký quỹ khả dụng. Việc thanh lý và đóng vị thế bắt buộc chỉ xảy ra khi thua lỗ của vị thế vượt quá số dư tài khoản.

2. Tài khoản có khả năng chịu đựng rủi ro tốt, sẽ vận hành và tính toán các vị thế dễ dàng hơn.

3. Chế độ ký quỹ cross hỗ trợ cả vị thế long và short.

【Liên hệ chúng tôi】

Dịch vụ khách hàng:support@bitget.com

Hợp tác kinh doanh: BD@bitget.com

Hợp tác tạo lập thị trường định lượng: partnership@bitget.com

【Kênh Chính Thức】

Website chính thức

Telegram

Twitter

Facebook

Facebook Group

Medium

Reddit

Linkedin

Instagram

【Bitget được xếp hạng trên các nền tảng】

CMC

CoinGecko

Cryptoadventure