left-back

Hợp đồng Bitget: Chế độ Cross margin

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu từ Hợp đồng Bitget về Chế độ Cross margin

1. Chế độ cross margin hỗ trợ mở hai chiều các vị thế và rủi ro của các vị thế bán và vị thế dài được tính toán độc lập.

2. Người dùng thanh lý sẽ chỉ mất ký quỹ vị thế. Khi người dùng tự nguyện đóng vị thế, khoản lỗ và lãi của vị thế bán và vị thế mua tương ứng sẽ ngay lập tức được thanh toán vào margin của vị trí tương ứng.

3. Nếu bị ảnh hưởng bởi biến động giá, vào lúc vị thế của người dùng bị thanh lý, chỉ số tiền ký quỹ được giữ theo hướng đó sẽ bị mất và các khoản tiền khác trong tài khoản hợp đồng sẽ không bị ảnh hưởng.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác