Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Chế độ Cross margin

Hợp đồng Bitget: Chế độ Cross margin image 0

1. Trong chế độ ký quỹ isolated, cả hai vị thế long và short đều được hỗ trợ và rủi ro đối với các vị thế long đều được tính độc lập với các vị thế short.

2. Khi bị thanh lý, chỉ mất ký quỹ trong một vị thế cụ thể. Khi người dùng tự nguyện đóng một vị thế, LờiLỗ của các vị thế long và short sẽ được thanh toán ngay lập tức vào ký quỹ tương ứng của vị thế đó.

3. Nếu vị thế của người dùng bị thanh lý do biến động giá, họ sẽ chỉ chịu lỗ tương đương với số tiền ký quỹ của vị thế bị ảnh hưởng và sẽ không ảnh hưởng đến các khoản tiền khác trong tài khoản futures của họ.

【Liên hệ chúng tôi】

Dịch vụ khách hàng:support@bitget.com

Hợp tác kinh doanh: BD@bitget.com

Hợp tác tạo lập thị trường định lượng: partnership@bitget.com

【Kênh Chính Thức】

Website chính thức

Telegram

Twitter

Facebook

Facebook Group

Medium

Reddit

Linkedin

Instagram

【Bitget được xếp hạng trên các nền tảng】

CMC

CoinGecko

Cryptoadventure