left-back

Hợp đồng Bitget: Thay đổi màu sắc thị trường trên App

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng Thay đổi màu thị trường trên ứng dụng điện thoại,

Về phía ứng dụng, mặc định hiện tại là màu tiêu chuẩn quốc tế [ tăng xanh, giảm đỏ] và hỗ trợ chuyển sang màu A-share [tăng đỏ, giảm xanh].

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác