left-back

Hợp đồng Bitget: Hỗ trợ chuyển đổi chỉ mục trên App

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng Hỗ trợ chuyển đổi chỉ mục trên ứng dụng Bitget

Bật công tắc chỉ báo trên Ứng dụng và chuyển chỉ báo bằng cách chạm vào màn hình, rất thuận tiện khi thao tác.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác