Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Nhận/ treo lệnh nhanh bản website chuyên sâu

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Về chức năng Nhận/ treo lệnh nhanh bản website chuyên sâu của Hợp đồng Bitget

Phiên bản website hỗ trợ nhận/ chờ lệnh nhanh chóng, giúp người dùng thuận tiện.

[Giới thiệu và chức năng treo đơn]

Treo đơn là lệnh đặt lệnh mua hoặc bán hàng ký gửi có giá giới hạn theo giá thị trường của thiết bị đã chọn của người dùng và số lượng tài sản có sẵn / có thể bán được (hoặc số lượng thị trường).

Chức năng treo đơn cũng có thể chọn chế độ "Chỉ người tạo" có hiệu lực, chế độ này sẽ không được thực hiện ngay lập tức trên thị trường, nếu lệnh được thực hiện bị trùng với lệnh hiện có, lệnh sẽ bị hủy. Nếu một phần của giao dịch không được thực hiện, lệnh sẽ được thực hiện ngay với lệnh hiện có Khi đó hoa hồng cũng sẽ bị hủy bỏ, luôn đảm bảo rằng người dùng luôn là Người tạo. Khi cơ chế hiệu quả không được chọn, nó là một lệnh giới hạn thông thường.

[Giới thiệu và chức năng nhận đơn]

Nhận đơn là đặt lệnh mua hoặc bán ủy thác giá giới hạn theo giá thị trường của thiết bị đã chọn của người dùng và số lượng tài sản có sẵn / có thể cố định (hoặc số thị trường).

Chức năng nhận đơn cũng có thể lựa chọn hai chế độ hiệu quả là “IOC” hoặc “FOK”, nếu giao dịch không thể hoàn thành ngay hoặc không thể hoàn thành trên thị trường thì sẽ bị hủy ngay lập tức. Khi chế độ hiệu quả không được chọn, lệnh giới hạn mặc định là "Luôn có hiệu lực".

[Mô tả cài đặt chức năng]

1. Sau khi mở một lệnh đang chờ xử lý, mặc định là mở một vị trí, và người dùng có thể nhấp vào Mở hoặc Đóng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các vị trí mở và đóng;

2. Sau khi mở lệnh chờ, bạn có thể đặt phương thức và số lượng lệnh, và các mục cài đặt sẽ có hiệu lực cho việc mở và đóng các vị thế cùng một lúc;

3. Hệ thống đặt lệnh đang chờ xử lý sẽ mặc định là cơ chế có hiệu lực "Chỉ nhà sản xuất". Khi không được chọn, đó là lệnh giới hạn thông thường; phương thức nhận lệnh sẽ mặc định là cơ chế hiệu quả "IOC" và người dùng có thể đặt nó thành cơ chế hiệu quả "FOK". Tức là, lệnh giới hạn mặc định là "luôn luôn có hiệu lực";

4. Số lượng vị thế mở có thể được chọn làm tỷ lệ tài sản có sẵn hoặc số lượng lệnh; số lượng vị trí sẽ đóng có thể được chọn làm tỷ lệ vị trí mở hoặc số lượng lệnh. Trong số đó, số lượng đặt hàng của hoạt động đặt hàng đang chờ xử lý là số lượng của bánh răng tương ứng, và số lượng đặt hàng của hoạt động đặt hàng là số lượng tích lũy của bánh răng tương ứng;

5. Người dùng hoàn thành cài đặt theo nhu cầu thực tế và bấm “Xác nhận”, khi sử dụng lệnh chờ hệ thống sẽ đưa lệnh ra chợ theo cài đặt.

[ Lưu Ý Khi Sử dụng Chức năng]

1. Sử dụng các lệnh chờ để mở các vị thế. Nếu tỷ lệ tài sản có sẵn đã đặt hoặc số lượng tích lũy của các quầy hàng trên thị trường đã chọn vượt quá giới hạn số lượng lệnh đơn lẻ của hợp đồng tiền tệ, thì giới hạn về số lượng vị thế được nắm giữ đối với các vị thế dài hoặc ngắn và có thể được mở Số lượng, sau đó tính số lượng ủy thác tối đa theo hạn mức để đặt hàng;

2. Sử dụng các lệnh chờ để đóng một vị trí. Nếu tỷ lệ thanh lý đã đặt hoặc số lượng tích lũy của gian hàng trên thị trường đã chọn vượt quá giới hạn của số lượng đặt hàng đơn lẻ và số tiền có thể bình phương cho hợp đồng tiền tệ, thì số tiền tối đa hiện có sẽ được tính theo giới hạn. Số lượng ủy thác để đặt hàng;

3. Chức năng đặt lệnh chờ chỉ là lệnh giới hạn nhanh, không thể đảm bảo cho một giao dịch nhất định;

4. Nếu giá của vị thế chấp đã chọn làm cho tài khoản đạt đến giá thanh lý hoặc tỷ lệ ký quỹ ≤ 0%, thì không thể đặt lệnh;

5. Khi đơn đặt hàng đang chờ xử lý không được điền, bạn có thể kiểm tra hồ sơ đơn đặt hàng trong "Đơn hàng hiện tại"; đơn đặt hàng được điền hoặc hủy ngay lập tức, vì vậy bạn có thể kiểm tra hồ sơ theo thứ tự lịch sử.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC