left-back

Hợp đồng Bitget: Chuyển đổi bố cục trên website

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là chức năng Chuyển đổi bố cục trên website của Hợp đồng Bitget:

Chuyển đổi bố cục, có 3 phương pháp thay đổi bố cục bảng giao dịch:

1. Chuyển sang trái

2. Chuyển sang phải

3. Chuyển vào giữa

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác