left-back

Hợp đồng Bitget: Kích hoạt Đặt trước lệnh Stop Limit

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu từ Hợp đồng Bitget về chức năng Kích hoạt Đặt trước lệnh Stop Limit

Người dùng có thể đặt trước mức dừng lãi và cắt lỗ khi lên kế hoạch khớp lệnh.

Tình huống: Trong trường hợp đặt lệnh theo kế hoạch, người dùng thực hiện lệnh dừng lỗ và cắt lãi sau khi lệnh đã lập kế hoạch có hiệu lực và giao dịch hoàn tất.

Các cách tránh:

1) Khi lệnh đã đặt theo kế hoạch được kích hoạt thành công, và giao dịch được hoàn tất, dừng lãi và cắt lỗ sẽ có hiệu lực. Nếu bất kỳ bước nào không thành công, cả quy trình sau đó đều thất bại.

2) Quy trình giao dịch sau cũng giống như quy trình đặt dừng lãi và cắt lỗ theo giới hạn thông thường.

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác