Tin tức sản phẩm

Hợp đồng Bitget: Stop Limit

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu từ Hợp đồng Bitget về chức năng Stop Limit

Người dùng đặt trước điều kiện kích hoạt, giá và số lượng thực hiện. Khi giá giao dịch gần nhất hoặc giá đánh dấu đạt đến điều kiện kích hoạt, hệ thống sẽ thực hiện phương thức khớp lệnh (giá giới hạn hoặc lệnh nhanh) đã đặt trước và thực hiện lệnh theo số lượng đã điền.

Đặt lệnh Stop Limit cho phép bạn lên kế hoạch trước các điểm mua và bán mà không cần phải theo dõi thứ tự trong giao dịch, giúp bạn giữ được lợi nhuận hoặc giảm lỗ trong giao dịch và đạt được mục tiêu dừng lãi cắt lỗ.

Mô tả Thông Số:

Các loại kích hoạt: giá thị trường (và giá giao dịch mới nhất), giá đánh dấu (và giá đánh dấu hợp lý).

Giá kích hoạt: Khi giá giao dịch gần nhất đạt đến giá kích hoạt đã đặt, lệnh sẽ được kích hoạt để đặt lệnh.

Giá thực hiện: giá thực tế lệnh được thực hiện. Khi giá mới nhất đạt đến giá kích hoạt, hệ thống tự động ủy thác giá đặt hàng.

Số lượng: "Số lượng đặt hàng" sau khi đơn đặt hàng theo kế hoạch được kích hoạt.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC