left-back

Hợp đồng Bitget: Dừng lãi/ Cắt lỗ hàng loạt

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Sau đây là giới thiệu từ Hợp đồng Bitget về Dừng lãi/ Cắt lỗ hàng loạt

Người dùng có thể dừng lãi/ lỗ theo lô ở vị thế

Ví dụ: nếu vị thế là 100 hợp đồng, chốt lời với 5 hợp đồng 10 đô la, chốt lời với 5 hợp đồng 11 đô la, v.v...

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác