left-back

Bitget API Hiện Đã Mở và Hoàn Thiện

Kính gửi người dùng Bitget

 

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng gia tăng của người dùng và các tổ chức chuyên nghiệp, Bitget đã triển khai giao diện API hoàn chỉnh cho giao dịch các hợp đồng vĩnh cửu. 

 

Chào mừng tất cả các nhóm giao dịch định lượng, nền tảng giao dịch lưới hiện đã có thể sử dụng thông qua API với toàn quyền kiểm soát để xây dựng bất kỳ ứng dụng nào trên Bitget. 

 

Chào mừng những người dùng, với các chiến lược maker xuất sắc và khối lượng giao dịch cao, tham gia chương trình maker của chúng tôi để hợp tác lâu dài.

 

Vui lòng cung cấp những thông tin sau đây và gửi email đến:  [email protected] (Tiêu đề: Đăng ký làm market maker hợp đồng)

1) Cung cấp UID (UID không có mối quan hệ chiết khấu là bắt buộc);

2) Cung cấp ảnh chụp bằng chứng khối lượng giao dịch khi làm maker tại các sàn giao dịch khác (ví dụ khối lượng giao dịch trong 30 ngày);

3) Vui lòng mô tả ngắn gọn phương pháp tạo lập thị trường của bạn, không cần quá chi tiết.

 

 

Bitget Team

2 tháng 10, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected]

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group