Tin tức sản phẩm

YFI/USDT đã có trên Bitget

BITGET_THE_FIRST_STOP_OF_CONTRACT_TRADING_LOWRES_VIETNAMESE.jpg

Kính gửi người dùng Bitget,

Hợp đồng vĩnh viễn USDT của YFI/USDT hiện đã có trên Bitget, Bạn có thể giao dịch nó với web Bitget hoặc APP.

Cảm ơn bạn!

Chi tiết:

Tiền tệ cơ bản: YFI

Gía đơn vị tiền tệ: USDT

Mệnh giá hợp đồng: 0.0001YFI

Đơn vị ký quỹ : USDT

Kích thước đánh dấu: 0,1

Đòn bẩy :1-50X

Nguồn: Huobi / Okex / Binance