Tin tức sản phẩm

DOT/USDT đã có trên Bitget

BITGET_THE_FIRST_STOP_OF_CONTRACT_TRADING_LOWRES_VIETNAMESE.jpg

Kính gửi người dùng Bitget,

Hợp đồng vĩnh viễn USDT của DOT/USDT hiện đã có trên Bitget, bạn có thể giao dịch trên PC hoặc ứng dụng điện thoại.

Cảm ơn bạn!

Chi tiết:

Tiền tệ cơ bản: DOT

Gía đơn vị tiền tệ: USDT

Mệnh giá hợp đồng: 1DOT

Đơn vị ký quỹ : USDT

Kích thước đánh dấu: 0,001

Đòn bẩy : 1-20X

Nguồn: Huobi / Okex / Binance