left-back

Hợp đồng Bitget: Dừng lãi/ Cắt lỗ

Gửi người dùng Bitget toàn cầu,

Dưới đây là giới thiệu từ Hợp đồng Bitget về Dừng lãi/ Cắt lỗ

 

Giới thiệu chức năng dừng lãi và cắt lỗ

Người dùng có thể thực hiện các hoạt động chốt lời / lỗ trong vị thế.

Trong quá trình cài đặt, người dùng chỉ cần nhập giá và số lượng cắt lãi / cắt lỗ là có thể đặt lệnh thành công. Khi giá giao dịch mới nhất trên thị trường đạt đến giá chốt lời / lỗ mà bạn đã đặt, số lượng trang bạn đặt cho vị trí này sẽ được đặt vào lệnh chờ dưới dạng giá giao dịch tối ưu.

Lưu ý: Số trang chốt lời / lỗ tối đa là số trang có thể đóng cho vị trí này - số thứ tự hiện tại của trang chốt lời / lỗ

 

Q: Dừng lãi và cắt lỗ là gì?

A: Dừng lãi đề cập đến một hoạt động giao dịch hợp đồng thông thường trong đó người dùng tin rằng lợi nhuận được tạo ra khi giá hợp đồng tăng / giảm đến một vị trí nhất định có thể được đóng kịp thời để chuyển lợi nhuận chưa thực hiện thành lợi nhuận thực hiện;

Cắt lỗ đề cập đến một hoạt động giao dịch hợp đồng phổ biến trong đó người dùng tin rằng khi giá hợp đồng tăng / giảm đến một vị trí nhất định, vị trí đó cần được chấm dứt kịp thời để tránh bị thua lỗ lớn hơn;

Bitget hiện cung cấp hướng dẫn "Dừng lãi / Cắt lỗ": Người dùng có thể đặt trước giá dừng lãi / cắt lỗ. Khi giá giao dịch mới nhất trên thị trường đạt đến mức lãi cắt lỗ / giá cắt lỗ mà bạn đặt, nó sẽ sử dụng giá giao dịch tốt nhất. Bạn đặt (đóng vị thế) các lệnh chờ ủy thác với số tờ được đặt ở vị trí này.

 

Q: Sử dụng lệnh dừng lãi và cắt lỗ trong những trường hợp nào?

A: Nói chung, khi người dùng có một vị thế và không thể theo sát trong một thời gian dài, có thể xem xét sử dụng lệnh "Dừng lãi / Cắt lỗ" để đặt lệnh. Nhưng về nguyên tắc, chỉ cần người dùng có vị thế, họ có thể sử dụng lệnh "Dừng lãi / Cắt lỗ" trong bất kỳ trường hợp nào tùy theo nhu cầu thực tế của mình.

 

Q: Chỉ có thể dừng lãi cắt lỗ khi đóng vị thế?

A: Đúng. Khi mở vị thế có thể sử dụng ủy thác.

 

Q: Dừng lãi và cắt lỗ có dựa trên vị thế không?

A: Có, lệnh dừng lãi và cắt lỗ dựa trên vị trí hiện tại của bạn. Bạn không thể đặt lệnh dừng lãi và cắt lỗ khi không có lệnh. Bạn có thể đặt số lượng lệnh theo số lượng thanh lý ở vị trí.

Nói cách khác, nếu bạn có vị trí 500 tờ, bạn có thể đặt thứ tự chốt lời và cắt lỗ, và số tờ tối đa là 500 tờ. Tuy nhiên, nếu trước khi đặt mức cắt lãi và cắt lỗ, bạn đã đặt một lệnh thông thường để đóng vị trí 100 ở mức giá giới hạn và số lượng có thể đóng tại thời điểm này trở thành 400. Tại thời điểm này, số lượng cắt lỗ và lãi tối đa của vị trí này là 400.

Khi số lượng có thể thanh khoản ở vị trí của bạn là 0, bạn không thể đặt mức dừng lãi và cắt lỗ.

 

Q: Làm thế nào để hủy lệnh dừng lãi và cắt lỗ?

A: Trong danh sách kế hoạch hiện tại của bạn, các lệnh dừng lãi và cắt lỗ sẽ được hiển thị trong danh sách với các nhãn riêng biệt (dừng lãi, cắt lỗ) và bạn có thể hủy chúng theo cách thủ công. Khi bạn chủ động thanh lý vị thế này, lệnh cắt lãi và cắt lỗ cũng sẽ bị hủy.

 

Q: Dừng lãi và cắt lỗ có thất bại không?

A: Có thể.

Nếu thị trường biến động dữ dội, lúc dừng lãi và cắt lỗ được kích hoạt, giá giao dịch thực tế có thể khác với giá tại thời điểm đó. Cũng có khả năng là các lệnh cắt lãi và cắt lỗ không thể được lấp đầy hoặc không được lấp đầy.

 

Diễn giải

1) Các điều kiện như thanh lý hợp đồng, thanh lý tự động, thanh lý và thanh lý thủ công sẽ ảnh hưởng đến số lượng hợp đồng cắt lãi và cắt lỗ trong kế hoạch hiện tại. Lưu ý: Thay đổi vị trí bị hủy bỏ.

2) Sự thay đổi giá thanh lý dự kiến ​​gây ra bởi việc điều chỉnh biên độ thủ công có thể khiến dừng lãi và cắt lỗ không thành công.

3) Có thể đặt tối đa 20 điểm dừng lãi và cắt lỗ.

4) Nhà giao dịch không thể sử dụng lợi nhuận cắt lỗ và cắt lỗ của tổng vị thế, nhưng có thể sử dụng lãi cắt lỗ và cắt lỗ của vị thế trong lệnh hiện tại.

 

Cảnh báo rủi ro

Nếu thị trường biến động mạnh và có khả năng không thể giao dịch lệnh cắt lãi / lệnh cắt lỗ hoặc không thể giao dịch đầy đủ, vui lòng đọc hiều kỹ chi tiết nguyên tắc chức năng và sử dụng!

Khi giá giao dịch mới nhất trên thị trường đạt đến giá chốt lời / cắt lỗ mà bạn đã đặt, số lượng vé bạn đặt cho vị trí này sẽ được đặt vào lệnh chờ dưới dạng giá giao dịch tối ưu.

Bitget không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất tài sản nào do biến động giá thị trường.

 

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác