left-back

Hướng Dẫn Tạo API

Kính gửi người dùng Bitget, 

 

Nếu bạn muốn sử dụng API để giao dịch, vui lòng làm theo chỉ dẫn dưới đây: 

  1. Truy cập Bitget bằng máy tính
  2. Đăng nhập vào tài khoản Bitget của bạn
  3. Trung Tâm Cá Nhân – Quản Lý API – Tạo API Mới
  4. Nhập Ghi chú – cụm mật khẩu (API) – cài đặt quyền – Liên kết địa chỉ IP – mã xác minh email – Mã xác minh SMS – Mã xác minh Google 
  5. Hoàn thành tạo API
  6. Sau khi tạo thành công API, bạn có thể xen, chỉnh sửa và 
  7. Tài liệu về giao diện API: https://bitgetlimited.github.io/apidoc/en/mix/#185368440e

 

 

Bitget Team

2 tháng 10, 2022

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected]

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group