Tin tức sản phẩm

QTUM

qtum_mid.png

Tên viết tắt của dự án: QTUM
Tên đầy đủ của dự án: Qtum Blockchain
Thời gian phát hành: 2017-03-16
Tổng nguồn cung: 101.081.876 QTUM
Tổng lượng phát hành: 89.081.876 QTUM
Sách trắng: https://qtum.org/zh/white-papers
Trang web chính thức: https://qtum.org/zh
Truy vấn: https://qtum.info
Giới thiệu:
Qtum Blockchain (được gọi là "chuỗi lượng tử" hoặc "Qtum") cam kết phát triển một loại hệ sinh thái blockchain thứ ba bên cạnh Bitcoin và Ethereum, thông qua giao thức chuyển giao giá trị ("Value Transfer Protocol") để đạt được giá trị điểm - điểm chuyển giao, Và theo thỏa thuận này, xây dựng một nền tảng phát triển ứng dụng phi tập trung ("Nền tảng DApp") hỗ trợ nhiều ngành (bao gồm tài chính, Internet of Things, chuỗi cung ứng, mạng xã hội, trò chơi, v.v.). Bằng cách hợp nhất một phiên bản cải tiến của cơ sở hạ tầng cốt lõi của Bitcoin và một phiên bản tương thích của máy ảo Ethereum, Quantum Chain không chỉ có mạng lưới blockchain không thể phá hủy của Bitcoin mà còn có khả năng vô hạn của các hợp đồng thông minh.

Nhóm Bitget

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com

Dịch Vụ Khách Hàng: support@bitget.com

Phát Triển Thị Trường: BD@bitget.com

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: partnership@bitget.com

Kênh Thông Tin Chính Thức
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác
CMC