left-back

Điều Khoản Sử Dụng

Bitgetters thân mến:

 

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng.

 

Bitget Limited (sau đây được gọi tắt là 'Công ty') là một công ty được thành lập tại Quần đảo Cayman theo quy định luật pháp của Quần đảo này. Nó là một nền tảng để người dùng thực hiện các giao dịch tài sản kỹ thuật số và cung cấp các dịch vụ liên quan (sau đây được gọi tắt là "Dịch vụ" hoặc “Dịch vụ này”). Công ty vận hành trang web https://www.bitget.com (sau đây được gọi tắt là "Trang web này" hoặc “Trang web”). Để thuận tiện cho Thỏa thuận này, Công ty và Website sử dụng chung "chúng tôi" hoặc tên người thứ nhất khác trong Thỏa thuận này. Miễn là cá nhân hoặc chủ thể khác truy cập trang web là người dùng của trang web này, nhằm thuận tiện của thỏa thuận này như sau, sẽ được gọi là "bạn" hoặc người thứ hai khác. Để thuận tiện cho Thỏa thuận này, chúng tôi và bạn được gọi chung là “các bên” trong Thỏa thuận này và chúng tôi hoặc bạn được gọi là “Bên”. Tất cả nội dung của trang web này là để thuận tiện cho người dùng và có thể có dung trong nhiều ngôn ngữ. Trong trường hợp có xung đột hoặc thiếu sót, nội dung bằng tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

 

Nhắc nhở quan trọng:

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng:

 1. Bản thân các tài sản số không được cung cấp bởi bất kỳ tổ chức tài chính, tập đoàn hoặc từ Trang web này;
 2. Thị trường tài sản số là mới và chưa được thừa nhận, và cũng sẽ không nhất thiết phải mở rộng;
 3. Tài sản số chủ yếu được sử dụng bởi các nhà đầu cơ và được sử dụng tương đối ít hơn trên thị trường bán lẻ và thương mại; các giao dịch tài sản số có rủi ro cao, do được giao dịch cả ngày mà không có giới hạn về tăng giảm giá và các market maker cũng như các chính sách của chính phủ toàn cầu có thể gây ra những biến động lớn về giá của chúng;
 4. Công ty có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn, hoặc việc xử lý bất kỳ giao dịch tài sản số nào, bất kỳ lúc nào nếu Công ty xác định theo quyết định riêng của mình rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này hoặc điều khoản của Thoả thuận hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ trong khu vực tài phán của bạn là bất hợp pháp.

 

Giao dịch tài sản số có rủi ro cao và do đó không phù hợp với đại đa số mọi người. Bạn thừa nhận và hiểu rằng việc đầu tư vào tài sản số có thể dẫn đến tổn thất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của bạn và vì vậy mà bạn nên quyết định đầu tư trên cơ sở khả năng chịu lỗ của bạn. Bạn thừa nhận và hiểu rằng tài sản số có thể tạo ra rủi ro phái sinh. Do đó, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ một cố vấn tài chính trước. Hơn nữa, bên cạnh những rủi ro nêu trên, cũng có thể có những rủi ro không lường trước. Do đó, bạn nên cân nhắc cẩn thận và sử dụng phán đoán rõ ràng để đánh giá tình hình tài chính của mình và những rủi ro nêu trên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mua bán tài sản số nào; bất kỳ và tất cả các tổn thất phát sinh từ đó sẽ do bạn tự chịu và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn được thông báo rằng:

 • Bạn hiểu rằng Trang web này chỉ đóng vai trò là nơi cung cấp thông tin tài sản số, tìm đối tác giao dịch, tổ chức đàm phán và thực hiện các giao dịch tài sản số. Trang web này không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào của bạn, và do đó bạn sẽ, theo quyết định riêng của mình, đánh giá cẩn thận tính xác thực, hợp pháp và hợp lệ của các tài sản số và / hoặc thông tin, và hoàn toàn chịu trách nhiệm và tổn thất có thể phát sinh từ đó.
 • Tất cả các ý kiến, thông tin, thảo luận, phân tích, giá cả, lời khuyên và thông tin khác trên Trang web này là đánh giá chung của thị trường và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc dựa vào các thông tin nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận.
 • Nội dung của Trang web này có thể được thay đổi theo thời gian và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, và chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên Trang web; tuy nhiên, chúng tôi không và không thể đảm bảo mức độ chính xác đó, hoặc chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ thông tin trên Trang web này hoặc từ bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào do không kết nối được với internet, không thể truyền hoặc nhận bất kỳ thông báo và thông tin.
 • Sử dụng các hệ thống giao dịch dựa trên internet cũng có rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi phần mềm, phần cứng hoặc liên kết Internet, v.v. Do chúng tôi không thể kiểm soát độ tin cậy và tính khả dụng của Internet, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lệch, trễ và hỏng liên kết.
 • Bitget.com, là nền tảng duy nhất phát hành thông tin bên ngoài chính thức cho Bitget;
 • Không có dịch vụ nào trên Trang web này có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng;
 • Nghiêm cấm sử dụng Trang web này để tham gia vào bất kỳ hoạt động giao dịch bất hợp pháp nào, chẳng hạn như rửa tiền, buôn lậu và hối lộ thương mại. Trong trường hợp bất kỳ hoạt động nào như vậy bị phát hiện, Trang web này sẽ áp dụng tất cả các biện pháp hiện có, bao gồm nhưng không giới hạn việc đóng băng tài khoản của người vi phạm, thông báo cho các cơ quan có liên quan, v.v. và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ đó và có quyền bắt những người có liên quan phải chịu trách nhiệm;;
 • Nghiêm cấm sử dụng Trang web này cho mục đích xấu thao túng thị trường, giao dịch không chính đáng hoặc bất kỳ hoạt động giao dịch bất hợp pháp nào khác. Khi bất kỳ hoạt động giao dịch bất hợp pháp nào như vậy bị phát hiện, Trang web này sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ như cảnh báo, hạn chế giao dịch và đóng tài khoản để chống lại bất kỳ và tất cả những hành vi thao túng giá xấu, gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống giao dịch và bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào khác; chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ đó và có quyền quy trách nhiệm cho những người có liên quan.

 

Các quy định chung

 1. Thỏa thuận người dùng (sau đây được gọi tắt là "Thỏa thuận này" hoặc "các điều khoản và điều kiện này") bao gồm nội dung chính, Điều khoản về quyền riêng tư, Hiểu khách hàng của bạn và Chính sách chống rửa tiền, cũng như bất kỳ quy tắc, tuyên bố, hướng dẫn nào , v.v. mà Trang web này đã xuất bản hoặc có thể xuất bản trong tương lai.
 2. Trước khi sử dụng các dịch vụ do Trang web này cung cấp, bạn phải đọc kỹ Thỏa thuận này và tham khảo ý kiến ​​của luật sư chuyên nghiệp nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào hoặc nếu có thể cần thiết. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và / hoặc bất kỳ thay đổi nào được thực hiện theo thời gian và bất kỳ lúc nào, vui lòng ngay lập tức ngừng sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này hoặc ngừng đăng nhập vào Trang web này. Khi bạn đăng nhập vào Trang web này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Trang web này cung cấp hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động tương tự nào khác, hành động đó sẽ được coi là bạn đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bao gồm bất kỳ và tất cả các thay đổi, điều chỉnh hoặc thay đổi mà Trang web này có thể thực hiện với Thỏa thuận này bất cứ lúc nào và bất kì thời điểm nào.
 3. Sau khi điền các thông tin liên quan phù hợp với các yêu cầu của Trang web này, và làm các thủ tục liên quan khác, bạn sẽ đăng ký thành công cho mình làm thành viên của Trang web này (sau đây gọi là "Thành viên"); Trong quá trình đăng ký, nếu bạn nhấp vào "Tôi đồng ý", điều đó được coi là bạn đã đạt được thỏa thuận với Công ty bằng chữ ký điện tử; hoặc khi bạn sử dụng Trang web này, bạn nhấp vào nút “Tôi đồng ý” hoặc nút tương tự, hoặc nếu bạn sử dụng các dịch vụ do Trang web này cung cấp theo bất kỳ cách nào được Trang web này cho phép, bạn sẽ được coi là hoàn toàn hiểu, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện theo Thỏa thuận này, và trong trường hợp này, việc không có chữ ký viết tay của bạn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực ràng buộc pháp lý mà Thỏa thuận này có thể có đối với bạn.
 4. Sau khi bạn trở thành thành viên của Trang web này, bạn sẽ nhận được một tài khoản thành viên và mật khẩu tương ứng, sẽ được bạn giữ đúng cách với tư cách là thành viên của Trang web này; Các thành viên phải chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động và sự kiện được thực hiện thông qua tài khoản của họ.
 5. Bạn không thể tham gia giao dịch trên nền tảng giao dịch tài sản số do Trang web này cung cấp và có quyền truy cập vào các dịch vụ dành riêng cho thành viên theo các quy tắc và quy định của Trang web này, trừ khi và cho đến khi bạn trở thành thành viên của Trang web này; nếu bạn không phải là thành viên của Trang web này, bạn chỉ có thể duyệt qua Trang web và có quyền truy cập vào các dịch vụ khác khi được các quy tắc và quy định của Trang web này cho phép.
 6. Khi đăng ký trở thành thành viên của Trang web này và sử dụng bất kỳ dịch vụ và chức năng nào do Trang web này cung cấp, bạn sẽ được coi là bạn đã đọc, hiểu Thỏa thuận này và:
 • Chấp nhận bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này;
 • Bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 18 tuổi hoặc một độ tuổi luật định khác để giao kết hợp đồng theo yêu cầu của luật hiện hành khác, và việc đăng ký của bạn với Trang web này, mua hoặc bán thông qua Trang web này, phát hành thông tin trên Trang web này và các hành vi khác thể hiện sự chấp nhận của bạn đối với Dịch vụ do Trang web này cung cấp sẽ tuân theo luật và quy định liên quan của quốc gia hoặc khu vực có chủ quyền có quyền tài phán đối với bạn và bạn xác nhận có đủ năng lực để chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tham gia giao dịch và sử dụng Trang web này cho các giao dịch tài sản số.
 • Bạn cam kết rằng tất cả các tài sản số của bạn liên quan đến các giao dịch dưới đây là do bạn mua và sở hữu hợp pháp.
 • Bạn đồng ý thực hiện bất kỳ và tất cả các trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động giao dịch và không giao dịch của chính bạn cũng như bất kỳ và tất cả các khoản lãi và lỗ từ đó.
 • Bạn xác nhận rằng thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký là đúng sự thật và chính xác.
 • Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật có liên quan, bao gồm cả việc báo cáo bất kỳ lợi nhuận giao dịch nào cho mục đích thuế.
 • Thỏa thuận này chỉ ràng buộc về quyền và nghĩa vụ giữa bạn và chúng tôi, và không liên quan đến các quan hệ pháp lý và tranh chấp pháp lý phát sinh từ và liên quan đến giao dịch tài sản số giữa người dùng của Trang web này và giữa các trang web khác với bạn.

 

Bản Sửa đổi của Thỏa thuận này

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian và tiết lộ sửa đổi đó bằng cách thông báo trên Trang web mà không cần gửi thông báo riêng cho bạn về quyền của bạn. Ngày sửa đổi được thực hiện sẽ được ghi trên trang đầu tiên của thỏa thuận sửa đổi. Thỏa thuận sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi thông báo trên Trang web. Bạn nên duyệt Trang web này thường xuyên và theo dõi thông tin về thời gian và nội dung của các sửa đổi, nếu có, được thực hiện đối với Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi, bạn có thể ngừng sử dụng các dịch vụ do Trang web này cung cấp ngay lập tức; nếu tiếp tục sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi thỏa thuận đã sửa đổi.

 

Đăng ký

Điều kiện đăng ký

Bạn xác nhận và cam kết rằng: bạn sẽ là một cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức khác có khả năng ký Thỏa thuận này và khả năng sử dụng các dịch vụ của Trang web này, như được quy định bởi luật hiện hành, khi bạn hoàn tất quá trình đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này theo bất kỳ cách nào khác được Trang web này cho phép. Khi bấm vào nút đồng nghĩa rằng bạn đồng ý đăng ký, có nghĩa là bạn hoặc đại lý được ủy quyền của bạn đồng ý với nội dung của Thỏa thuận này và đại lý được ủy quyền của bạn sẽ đăng ký  và sử dụng các dịch vụ do Trang web này cung cấp thay mặt cho bạn. Nếu bạn không phải là cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức có khả năng nêu trên, bạn và người đại diện được ủy quyền của bạn sẽ chịu mọi hậu quả của việc đó.

 

Trong khi đó, bằng cách truy cập và sử dụng các dịch vụ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không nằm trong danh sách của FATF (Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính), hoặc OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ) được chỉ định trong danh sách “Quốc gia Được Chỉ định Đặc biệt” hoặc bất kỳ các danh sách trừng phạt thương mại hoặc kinh tế khác, chẳng hạn như danh sách Các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi cso quyền lựa chọn thị trường và khu vực pháp lý của mình để hoạt động và có thể hạn chế hoặc từ chối Dịch vụ ở một số quốc gia theo quyết định của mình.

 

Mục đích đăng ký

Bạn xác nhận và cam kết rằng bạn không đăng ký với Trang web này với mục đích vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào hoặc phá hoại trật tự của các giao dịch tài sản số trên Trang web này.

 

Quy trình đăng ký

 1. Bạn đồng ý cung cấp địa chỉ email hợp lệ, số điện thoại di động và các thông tin khác phù hợp với các yêu cầu trên trang đăng ký người dùng của Trang web này. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email, số điện thoại di động hoặc bất kỳ cách nào khác được Trang web này cho phép để đăng nhập vào Trang web này. Khi cần thiết và phù hợp với các yêu cầu của luật và quy định hiện hành của các khu vực tài phán có liên quan, bạn phải cung cấp tên thật, chứng minh nhân dân và các thông tin khác theo yêu cầu của luật, quy định hiện hành, Điều khoản về quyền riêng tư và điều khoản chống rửa tiền, và liên tục cập nhật dữ liệu đăng ký của bạn để chúng được cập nhật kịp thời, chi tiết và chính xác theo yêu cầu. Tất cả dữ liệu được nhập ban đầu sẽ được tham chiếu như thông tin đăng ký. Bạn phải chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính toàn vẹn và tính chính xác của những thông tin đó và chịu mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và những hậu quả bất lợi phát sinh từ nó.
 2. Nếu bất kỳ luật, quy định, quy tắc, mệnh lệnh hiện hành nào và các văn bản quy định khác của quốc gia hoặc khu vực có chủ quyền mà bạn đặt trụ sở yêu cầu tài khoản đăng ký bằng điện thoại di động phải dựa trên tên thật, thì bạn xác nhận rằng số điện thoại di động mà bạn cung cấp với mục đích đăng ký đã trải qua thủ tục đăng ký tên thật. Nếu bạn không thể cung cấp số điện thoại di động như vậy theo yêu cầu, mọi tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp và hậu quả phát sinh từ đó và ảnh hưởng đến bạn sẽ do bạn gánh chịu.
 3. Sau khi bạn cung cấp thông tin đăng ký được yêu cầu một cách hợp pháp, đầy đủ và hợp lệ và những thông tin đó được xác minh có liên quan, bạn sẽ có quyền lấy tài khoản và mật khẩu của Trang web này. Khi có được tài khoản và mật khẩu, đăng ký của bạn sẽ được coi là thành công và bạn có thể đăng nhập vào Trang web này với tư cách là thành viên của nó.
 4. Bạn đồng ý nhận các email và / hoặc tin nhắn ngắn do Trang web này gửi liên quan đến việc quản lý và vận hành chúng.
 5. Bạn thừa nhận và hiểu rằng bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thêm tài liệu và thông tin cho việc đăng ký người bán nếu bạn muốn trở thành người bán được xác minh bởi chúng tôi sau khi bạn hoàn thành việc đăng ký người dùng thông thường của mình. Các tài liệu và thông tin khác mà chúng tôi có thể yêu cầu bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại, tài khoản WeChat, tài khoản Telegram của bạn, bằng chứng về doanh thu, kinh nghiệm giao dịch trước đây trên Trang web này hoặc trong bất kỳ sàn giao dịch OTC nào khác, chiến lược kiểm soát rủi ro và thông tin và tài liệu khác mà chúng tôi cho là cần thiết để được cung cấp và luật hiện hành có thể yêu cầu. Ngoài ra, để đăng ký với tư cách là người bán đã được xác minh, một phần tài sản số sẽ bị khóa trong tài khoản OTC của bạn như một khoản tiền gửi bảo đảm để đảm bảo an toàn cho các giao dịch mà bạn tham gia và bạn không thể chuyển và rút tiền trong quá trình giao dịch của mình. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn, với tư cách là người bán đã được xác minh, được chứng minh là chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát và bất kỳ khoản thanh toán nào khác trong bất kỳ giao dịch nào nhưng bạn từ chối thanh toán, chúng tôi có thể xử lý tiền đặt cọc của bạn để bù đắp cho bất kỳ thiệt hại nào của bên thứ ba , tổn thất và bất kỳ khoản thanh toán nào khác mà lẽ ra bạn phải trả theo luật hiện hành. Sau khi bạn hoàn tất đăng ký người bán đã xác minh, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn biểu tượng người bán đã xác minh để phân biệt với những người dùng khác không hoàn thành việc đăng ký người bán đã xác minh. Bạn có thể gửi đơn đăng ký hủy đến Trang web này để hủy xác minh của mình và sau đó Trang web này sẽ tiếp tục đăng ký của bạn trong vòng 3 ngày làm việc và mở khóa tiền đặt cọc nếu không có bất kỳ hồ sơ nào về tranh chấp đang chờ xử lý với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc hồ sơ tiêu cực trước đó.

 

Dịch vụ

Trang web này chỉ cung cấp các dịch vụ nền tảng giao dịch trực tuyến để bạn tham gia vào các hoạt động giao dịch tài sản số thông qua Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch tài sản số, v.v.). Trang web này không tham gia vào giao dịch tài sản số với tư cách là người mua hoặc người bán; Trang web này không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến việc bổ sung và thu hồi tiền tệ hợp pháp của bất kỳ quốc gia nào.

 

Nội dung dịch vụ

 1. Bạn có quyền duyệt báo giá theo thời gian thực và thông tin giao dịch của các sản phẩm tài sản số trên Trang web này, gửi hướng dẫn giao dịch tài sản số và hoàn tất giao dịch tài sản số thông qua Trang web này.
 2. Bạn có quyền xem thông tin dưới các tài khoản thành viên trên Trang web này và áp dụng các chức năng do Trang web này cung cấp.
 3. Bạn có quyền tham gia vào các hoạt động trên trang web do Trang web này tổ chức phù hợp với các quy tắc hoạt động được đăng tải trên Trang web này.
 4. Các dịch vụ khác mà Trang web này hứa hẹn sẽ cung cấp cho bạn.

 

Quy tắc dịch vụ

Bạn cam kết tuân thủ các quy tắc dịch vụ sau của Trang web này:

 1. Bạn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, quy tắc và yêu cầu chính sách hiện hành, đồng thời đảm bảo tính hợp pháp của nguồn của tất cả tài sản kỹ thuật số trong tài khoản của bạn và sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào hoặc các hoạt động khác gây thiệt hại cho quyền và lợi ích của Trang web này hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, chẳng hạn như gửi hoặc nhận thông tin bất hợp pháp, bất hợp pháp hoặc xâm phạm quyền và lợi ích của bất kỳ người nào khác, gửi hoặc nhận thông tin hoặc thông tin hoặc nhận xét gây hại khác, sử dụng trái phép hoặc giả mạo thông tin tiêu đề email của Trang web này, liên tục.
 2. Bạn phải tuân thủ các luật và quy định hiện hành, đồng thời sử dụng và lưu giữ tài khoản của mình một cách hợp lý trên Trang web này và mật khẩu đăng nhập, mật khẩu của các giao dịch tài chính của bạn và số điện thoại di động liên kết với tài khoản mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản của mình. như sự bảo mật của các mã xác minh nhận được qua điện thoại di động của bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động của bạn được thực hiện bằng tài khoản của bạn với Trang web này và mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch tài chính, mã xác minh được gửi đến điện thoại di động của bạn, cũng như tất cả hậu quả của các hoạt động đó. Khi bạn nhận thấy rằng tài khoản của mình với Trang web này, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch tài chính hoặc mã xác minh điện thoại di động của bạn được sử dụng bởi bất kỳ bên thứ ba trái phép nào, phát hiện ra bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến bảo mật tài khoản của bạn, bạn sẽ thông báo cho Trang web này trong một một cách nhanh chóng và hiệu quả, và yêu cầu Trang web này tạm thời đình chỉ các dịch vụ cho tài khoản của bạn với Trang web này. Trang web này sẽ có quyền thực hiện hành động theo yêu cầu của bạn trong một thời gian hợp lý; Tuy nhiên, Trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những hậu quả phát sinh trước khi hành động đó được thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Bạn không được chuyển nhượng tài khoản của mình trên Trang web này cho bất kỳ người nào khác bằng cách tặng, cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng hoặc bằng cách khác mà không có sự đồng ý của Trang web này.
 3. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ thông tin, công bố thông tin, nhấp chuột trực tuyến phê duyệt hoặc gửi các thỏa thuận khác nhau về quy tắc, gia hạn trực tuyến các thỏa thuận hoặc mua dịch vụ) bằng tài khoản và mật khẩu của bạn với Trang web này.
 4. Trong các giao dịch tài sản số của bạn trên Trang web này, bạn không được can thiệp một cách ác ý vào tiến trình bình thường của giao dịch tài sản số hoặc làm gián đoạn trình tự giao dịch; bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện kỹ thuật hoặc phương tiện nào khác để can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web này hoặc can thiệp vào việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác; bạn không bôi nhọ ác ý thiện chí kinh doanh của Trang web này trên cơ sở sai lệch sự thật.
 5. Nếu bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa bạn và bất kỳ người dùng nào khác liên quan đến giao dịch trực tuyến, bạn không được sử dụng bất kỳ biện pháp nào khác ngoài biện pháp tư pháp hoặc biện pháp thuộc chính phủ để yêu cầu Trang web này cung cấp thông tin có liên quan.
 6. Tất cả các khoản thuế phải nộp cũng như tất cả các khoản phí liên quan đến phần cứng, phần mềm và dịch vụ mà bạn phải chịu trong quá trình sử dụng các dịch vụ do Trang web này cung cấp sẽ do bạn tự chịu.
 7. Bạn sẽ tuân theo Thỏa thuận này và các điều khoản dịch vụ và quy tắc hoạt động khác mà Trang web này có thể phát hành tùy từng thời điểm, và bạn có quyền chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ do Trang web này cung cấp bất kỳ lúc nào.
 8. Quy tắc sản phẩm,

 

Quy tắc giao dịch sản phẩm

Bạn cam kết rằng trong quá trình bạn đăng nhập vào Trang web này và tham gia vào các giao dịch với những người dùng khác thông qua Trang web này, bạn sẽ tuân thủ đúng các quy tắc giao dịch sau đây.

 

Duyệt thông tin giao dịch

Khi bạn xem thông tin giao dịch trên Website này, bạn nên đọc kỹ tất cả nội dung trong thông tin giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá cả, ký gửi, phí xử lý, hướng mua hoặc bán và bạn phải chấp nhận tất cả các nội dung có trong thông tin giao dịch trước khi bấm vào nút để tiến hành giao dịch.

 

Nộp Ủy quyền

Sau khi duyệt và xác minh thông tin giao dịch, bạn có thể nộp lên ủy quyền giao dịch của mình. Sau khi nộp ủy quyền, bạn sẽ được coi là đã ủy quyền cho Trang web này môi giới các giao dịch tương ứng và Trang web này sẽ tự động hoàn tất khớp lệnh khi có đề xuất giao dịch đáp ứng yêu cầu báo giá của bạn mà không cần thông báo trước.

 

Truy cập chi tiết giao dịch

Bạn có thể kiểm tra hồ sơ giao dịch tương ứng trong báo cáo giao dịch của Trung tâm quản lý và xác nhận hồ sơ giao dịch chi tiết của riêng bạn.

 

Thu hồi / sửa đổi ủy quyền giao dịch. Bạn có quyền thu hồi hoặc sửa đổi ủy quyền giao dịch của mình bất kỳ lúc nào trước khi giao dịch được kết thúc.

 

Quyền và Nghĩa vụ của Trang web này

 1. Nếu bạn không có đủ điều kiện đăng ký đã thỏa thuận trong Thỏa thuận này, Trang web có quyền từ chối cho phép bạn đăng ký; nếu bạn đã đăng ký, Trang web sẽ có quyền thu hồi tài khoản thành viên của bạn và yêu cầu bạn hoặc đại lý được ủy quyền chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Trang web này có quyền quyết định có chấp nhận đơn đăng ký của bạn trong bất kỳ trường hợp nào khác hay không.
 2. Khi Trang web phát hiện ra rằng người dùng của một Tài khoản không phải là người đăng ký ban đầu của Tài khoản đó, nó sẽ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Tài khoản đó.
 3. Trong trường hợp kiểm tra kỹ thuật hoặc thủ công, cùng với các phương tiện khác, Trang web này có bằng chứng nghi ngờ rằng thông tin bạn cung cấp là sai, không đúng sự thật, không hợp lệ hoặc không đầy đủ, thì Trang web này có quyền thông báo cho bạn để chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin, hoặc đình chỉ, chấm dứt việc cung cấp các dịch vụ cho bạn.
 4. Trang web này có quyền sửa bất kỳ thông tin nào hiển thị trên Trang web khi phát hiện ra bất kỳ sai sót trong những thông tin như vậy.
 5. Trang web này có quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt các Dịch vụ được cung cấp bởi Trang web, bất kỳ lúc nào và có quyền sửa đổi hoặc tạm ngừng Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho bạn; nếu Trang web chấm dứt một hoặc nhiều Dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này, việc chấm dứt sẽ có hiệu lực vào ngày được thông báo trên Trang web.
 6. Trang web sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường của Trang web, đồng thời sẽ cung cấp một môi trường giao dịch cần thiết và đáng tin cậy, đồng thời sẽ duy trì trật tự giao dịch tài sản số.
 7. Nếu bạn không đăng nhập vào Trang web này bằng số tài khoản thành viên và mật khẩu của mình trong thời hạn một năm liên tục, Trang web sẽ có quyền thu hồi tài khoản của bạn. Sau khi tài khoản của bạn bị thu hồi, Trang web này sẽ có quyền cung cấp tên thành viên được đại diện bởi tài khoản đó cho những người đăng ký thành viên khác.
 8. Trang web này sẽ đảm bảo tính bảo mật cho tài sản số của bạn bằng cách tăng cường kỹ thuật đầu vào và các biện pháp phòng chống bảo mật và có nghĩa vụ thông báo trước cho bạn về những rủi ro bảo mật có thể xảy ra trong tài khoản của bạn.
 9. Trang web này có quyền xóa tất cả các loại nội dung và thông tin không phù hợp với luật và quy định hoặc các quy tắc của Trang web vào bất kỳ lúc nào và việc thực hiện quyền này của Trang web sẽ không cần phải thông báo trước cho bạn.
 10. Trang web sẽ có quyền, theo luật hiện hành, quy định hành chính, quy tắc, lệnh và các văn bản quy định khác của quốc gia hoặc khu vực có chủ quyền nơi bạn đặt trụ sở, yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc dữ liệu và thực hiện các biện pháp hợp lý để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn địa phương và bạn có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ thích hợp cho các yêu cầu đó; Trang web sẽ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt vĩnh viễn quyền truy cập của bạn vào Trang web cũng như một phần hoặc tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này.

 

Bồi thường

 1. Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm của chúng tôi đối với thiệt hại trực tiếp của bạn sẽ không vượt quá tổng chi phí phát sinh khi bạn sử dụng các dịch vụ trong ba (3) tháng do Trang web này cung cấp.
 2. Nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định hành chính hiện hành nào, bạn sẽ trả cho chúng tôi khoản bồi thường ít nhất là hai triệu USD và chịu mọi chi phí liên quan đến hành vi vi phạm đó (bao gồm cả phí luật sư, trong số những khoản khác). Nếu khoản bồi thường không đủ bù đắp cho tổn thất thực tế, bạn phải bù đắp phần chênh lệch.

 

Quyền được cứu trợ bắt buộc

Cả bạn và chúng tôi đều thừa nhận rằng các biện pháp khắc phục hậu quả thông thường của pháp luật đối với việc vi phạm thỏa thuận hoặc vi phạm hợp đồng có thể không đủ để bù đắp tất cả các tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu; do đó, trong trường hợp vi phạm hoặc có thể vi phạm hợp đồng, bên không vi phạm có quyền tìm kiếm các biện pháp trừng phạt cũng như tất cả các biện pháp khắc phục hậu quả khác được cho phép theo luật chung hoặc luật công bình.

 

Giới hạn và Miễn trừ trách nhiệm

(1) Bạn hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự kiện nào sau đây:

 • mất thu nhập;
 • mất lợi nhuận giao dịch hoặc thua lỗ hợp đồng;
 • gián đoạn kinh doanh
 • các khoản lỗ dự kiến ​​về tiền tệ
 • mất thông tin
 • mất cơ hội, tổn hại đến thiện chí hoặc danh tiếng
 • hư hỏng hoặc mất dữ liệu;
 • chi phí mua các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế;
 • bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm nào (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác, bất kể tổn thất hoặc thiệt hại đó có thể được chúng tôi thấy trước một cách hợp lý hay không và bất kể có hay không chúng tôi được thông báo trước về khả năng xảy ra mất mát hoặc hư hỏng đó.
 • Các mục 8.1.1 đến 8.1.9 độc lập với nhau.

 

(2) Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do bất kỳ sự kiện nào sau đây gây ra:

 • Khi chúng tôi được chứng minh một cách hợp lý khi tin rằng các giao dịch cụ thể của bạn có thể liên quan đến bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào hoặc vi phạm pháp luật hoặc thỏa thuận;
 • Trường hợp chúng tôi được chứng minh một cách hợp lý khi tin rằng hành vi của bạn trên Trang web này bị nghi ngờ là bất hợp pháp hoặc trái đạo đức;
 • Các chi phí và tổn thất phát sinh từ việc mua hoặc thu thập bất kỳ dữ liệu, thông tin hoặc giao dịch nào, v.v. thông qua các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này;
 • Bạn hiểu sai về các Dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này;
 • Bất kỳ tổn thất nào khác liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này mà không thể quy cho chúng tôi.

 

(3) Trường hợp chúng tôi không cung cấp Dịch vụ hoặc chậm trễ trong việc cung cấp các Dịch vụ đó do bảo trì thiết bị mạng thông tin, lỗi kết nối mạng thông tin, lỗi trong máy tính, truyền thông hoặc các hệ thống khác, mất điện, điều kiện thời tiết, tai nạn bất ngờ, biện pháp trong ngành, tranh chấp lao động, các cuộc nổi dậy, nổi loạn, bạo loạn, thiếu năng suất hoặc nguyên liệu sản xuất, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, cháy nổ, chiến tranh, sự thất bại của ngân hàng hoặc các đối tác khác, sự sụp đổ của thị trường tài sản số, các hành động của chính phủ, cơ quan tư pháp hoặc hành chính, các hành vi khác không nằm trong hoặc ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi hoặc do các nguyên nhân từ phía bên thứ ba, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc không cung cấp hoặc chậm trễ trong việc cung cấp dịch vụ, hoặc đối với thua lỗ bạn có thể phải gánh chịu do sự thất bại hoặc chậm trễ đó.

 

(4) Chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả thông tin, chương trình, văn bản, ... có trong Trang web này là hoàn toàn an toàn, không bị can thiệp và phá hủy bởi bất kỳ chương trình độc hại nào như vi rút, trojan, ..., do đó, việc bạn đăng nhập vào Trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Trang web này cung cấp, tải xuống bất kỳ chương trình, thông tin và dữ liệu nào từ Trang web này và việc bạn sử dụng chúng là các quyết định của cá nhân bạn và bạn sẽ chịu mọi rủi ro, tổn thất có thể phát sinh.

 

(5) Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm và cam kết nào liên quan đến bất kỳ thông tin, sản phẩm và hoạt động kinh doanh nào của bất kỳ trang web bên thứ ba nào được liên kết với Trang web này, cũng như bất kỳ hình thức nội dung nào khác không thuộc về chúng tôi; Việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ, thông tin và sản phẩm nào được cung cấp bởi trang web của bên thứ ba là quyết định cá nhân của bạn và do đó bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ đó.

 

(6) Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hoặc ngầm hiểu nào về việc bạn sử dụng Dịch vụ do Trang web này cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở khả năng áp dụng, không bị lỗi hoặc thiếu sót, tính nhất quán, độ chính xác, độ tin cậy và khả năng áp dụng cho một mục đích cụ thể của các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này. Hơn nữa, chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc đảm bảo nào liên quan đến tính hợp lệ, chính xác, đúng đắn, độ tin cậy, chất lượng, tính ổn định, tính toàn vẹn và kịp thời của công nghệ và thông tin được cung cấp bởi các dịch vụ do Trang web này cung cấp. Việc đăng nhập vào hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này là quyết định cá nhân của bạn và do đó bạn sẽ chịu mọi rủi ro và tổn thất có thể xảy ra từ quyết định đó. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm rõ ràng hoặc ẩn ý nào liên quan đến thị trường, giá trị và giá cả của tài sản số; bạn hiểu và thừa nhận rằng thị trường tài sản số là không ổn định, giá cả và giá trị của tài sản có thể biến động hoặc sụp đổ bất cứ lúc nào và giao dịch tài sản số dựa trên quyết định và ý muốn cá nhân của bạn, bạn sẽ giả định bất kỳ và tất cả rủi ro và tổn thất có thể phát sinh từ đó.

 

(7) Các bảo đảm và cam kết được nêu rõ trong Thỏa thuận này sẽ là bảo đảm và tuyên bố duy nhất mà chúng tôi đưa ra liên quan đến Dịch vụ do chúng tôi cung cấp theo Thỏa thuận này và thông qua Trang web này, đồng thời sẽ thay thế bất kỳ và tất cả các bảo đảm và cam kết phát sinh theo bất kỳ cách và cách thức nào khác, dù bằng văn bản hay bằng lời nói, diễn đạt hay ngụ ý. Tất cả những đảm bảo và tuyên bố này chỉ đại diện cho các cam kết và chủ trương của riêng chúng tôi và không đảm bảo bất kỳ bên thứ ba nào tuân thủ các bảo đảm và cam kết trong Thỏa thuận này.

 

(8) Chúng tôi không từ bỏ bất kỳ quyền nào không được đề cập trong Thỏa thuận này và trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, để hạn chế, miễn trừ hoặc bù đắp trách nhiệm bồi thường thiệt hại của chúng tôi.

 

(9) Khi bạn đăng ký tài khoản của mình với Trang web này, sẽ được coi là bạn chấp thuận bất kỳ và tất cả các hoạt động do chúng tôi thực hiện theo các quy tắc được quy định trong Thỏa thuận này, và bất kỳ và tất cả rủi ro phát sinh từ các hoạt động đó sẽ do bạn đảm nhận.

 

Chấm dứt hợp đồng

 1. Trang web này sẽ có quyền hủy tài khoản của bạn theo Thỏa thuận này và Thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày hủy tài khoản của bạn.
 2. Trang web này sẽ có quyền chấm dứt tất cả Dịch vụ do Trang web cung cấp cho bạn theo Thỏa thuận này và Thỏa thuận này sẽ chấm dứt vào ngày chấm dứt tất cả các dịch vụ do Trang web cung cấp cho bạn.
 3. Sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn không có quyền yêu cầu Trang web này tiếp tục cung cấp cho bạn bất kỳ dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở yêu cầu Trang web này giữ hoặc tiết lộ cho bạn bất kỳ thông tin nào trong tài khoản cũ của bạn, hay chuyển tiếp cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nào chưa được đọc hoặc gửi đi trong đó. 
 4. Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ngăn cản bên liên quan yêu cầu bên vi phạm phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác.

 

Tài sản trí tuệ

 1. Tất cả các thành tựu trí tuệ có trong Trang web này, bao gồm, nhưng không giới hạn ở logo website, cơ sở dữ liệu, thiết kế trang web, văn bản và đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh và bất kỳ sự kết hợp nào của các tệp nói trên và quyền sở hữu trí tuệ của biên dịch phần mềm, mã nguồn liên quan và phần mềm (bao gồm các ứng dụng nhỏ và tập lệnh) sẽ thuộc quyền sở hữu của Trang web này. Bạn không được sao chép, sửa đổi, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào ở trên cho mục đích thương mại.
 2. Tất cả các quyền có trong tên của Trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn ở thiện chí kinh doanh và nhãn hiệu, logo) sẽ thuộc sở hữu của Công ty.
 3. Khi chấp nhận Thỏa thuận này, bạn sẽ được coi là, trên cơ sở tự nguyện, đã chuyển giao và chuyển nhượng độc quyền và miễn phí cho Trang web này tất cả bản quyền của bất kỳ dạng thông tin nào mà bạn xuất bản trên Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, quyền phân phối, quyền cho thuê, quyền triển lãm, quyền biểu diễn, quyền chiếu, quyền phát sóng, quyền phổ biến mạng thông tin, quyền chụp ảnh, quyền chuyển thể, quyền dịch thuật, quyền biên soạn và các quyền có thể chuyển nhượng khác mà chủ sở hữu bản quyền được hưởng, và Trang web này sẽ có quyền khởi kiện bất kỳ vi phạm nào đối với bản quyền đó và được bồi thường đầy đủ cho hành vi vi phạm đó. Thỏa thuận này sẽ áp dụng cho bất kỳ nội dung nào do bạn xuất bản trên Trang web này và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bất kể nội dung được tạo trước hay sau khi ký Thỏa thuận này.
 4. Bạn không được sử dụng bất hợp pháp hoặc định đoạt các quyền sở hữu trí tuệ của Trang web này hoặc của bất kỳ người nào khác trong quá trình bạn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này. Đối với bất kỳ thông tin nào bạn xuất bản trên Trang web này, bạn không được xuất bản hoặc cho phép các trang web (hoặc phương tiện truyền thông) khác sử dụng thông tin đó dưới bất kỳ hình thức nào.
 5. Việc bạn đăng nhập vào Trang web này hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do Trang web này cung cấp sẽ không được coi là việc chúng tôi chuyển giao bất kỳ tài sản trí tuệ nào cho bạn.

 

Tính toán

Tất cả các tính toán giao dịch đều được chúng tôi xác nhận và tất cả các phương pháp tính toán đã được đăng trên Trang web, nhưng chúng tôi không đảm bảo việc sử dụng Trang web này của bạn sẽ không bị xáo trộn hoặc không có sai sót.

 

Kiểm soát Xuất bản

Bạn hiểu và thừa nhận rằng theo quy định của pháp luật có liên quan, bạn sẽ không xuất, tái xuất bản, nhập liệu hoặc chuyển giao bất kỳ tài liệu nào (bao gồm cả phần mềm) trên Trang web này; do đó, bạn cam kết rằng bạn sẽ không tự nguyện cam kết, hỗ trợ hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động xuất bản hoặc chuyển giao liên quan nào ở trên hoặc các vi phạm khác đối với các luật và quy định hiện hành; nếu bạn phát hiện ra bất kỳ sự kiện nào nói trên, bạn sẽ báo cáo và hỗ trợ chúng tôi xử lý chúng.

 

Chuyển giao

Các quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ ràng buộc như nhau đối với những người được chuyển nhượng, những người thừa kế, những người thi hành và quản lý của các bên được hưởng lợi từ các quyền và nghĩa vụ. Nếu không có sự đồng ý của chúng tôi, bạn không chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn dưới đây, đã nêu trên, với điều kiện là, bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào sau khi thông báo trong vòng ba mươi (30) ngày cho bạn.

 

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào phát hiện là không thể thi hành, không hợp lệ hoặc bất hợp pháp, hiệu lực của các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng.

 

Không có đại lý

Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được coi là đã tạo ra, ngụ ý hoặc theo nhiều cách đối xử chúng tôi như người đại diện, người được ủy thác hoặc các hình thức đại diện khác của bạn, trừ khi được quy định khác trong Thỏa thuận này.

 

Từ bỏ

Việc chúng tôi hoặc bạn từ bỏ quyền quy định bên kia phải chịu trách nhiệm pháp lý do vi phạm thỏa thuận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác theo thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ không được hiểu hoặc được coi là từ bỏ quyền bắt giữ bên kia đối với các hành vi vi phạm hợp đồng khác; việc không thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ không được hiểu theo bất kỳ cách nào là từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đó.

 

Đề mục

Tất cả các tiêu đề ở đây chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc diễn đạt và không nhằm mục đích mở rộng hoặc giới hạn nội dung hoặc phạm vi của các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

 

Hiệu lực và Giải thích Thỏa thuận

 1. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực khi bạn nhấp qua trang đăng ký của Trang web này, hoàn tất các thủ tục đăng ký, lấy số tài khoản và mật khẩu của Trang web này và sẽ ràng buộc bạn và Trang web này.
 2. Quyền giải thích cuối cùng của Thỏa thuận này sẽ được trao cho Trang web này.
 3. Tài sản của chúng tôi đủ 100% và được sao lưu. Chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ tài sản nào để kiếm bất kỳ loại lãi suất nào.

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group