Tin tức sản phẩm

TUYÊN BỐ PHÁP LÝ

Bitgetters thân mến,

Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố pháp lý của chúng tôi.

Điều 1

Website này nhằm mục đích cung cấp những nỗ lực tốt nhất về các sản phẩm tài chính và nền tảng giao dịch đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và chuyên nghiệp cho phần lớn người dùng đam mê tài sản kỹ thuật số và các nhà đầu tư toàn cầu, với điều kiện tiên quyết không vi phạm bất kỳ luật và quy định có liên quan. Nghiêm cấm sử dụng Website này với mục đích tham gia vào các hoạt động giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền, buôn lậu và hối lộ thương mại; trong trường hợp phát hiện tài khoản nào liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào nói trên, Website này sẽ đóng băng tài khoản và ngay lập tức báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2

Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền, với giấy chứng nhận điều tra hiện hành, yêu cầu Website này hợp tác với cuộc điều tra liên quan đến bất kỳ người dùng được chỉ định nào hoặc nếu tài khoản của người dùng buộc phải tuân theo các quyết định như đóng cửa, đóng băng hoặc chuyển giao, Website này, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp các dữ liệu tương ứng liên quan đến người dùng tài khoản, hoặc thực hiện hoạt động tương ứng theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đối với bất kỳ tiết lộ nào về quyền riêng tư của người dùng, thất bại trong vận hành tài khoản và bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ đó, Website sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào.

Điều 3

Trong trường hợp người dùng Website này vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong tuyên bố này và do đó vi phạm bất kỳ điều khoản nào của luật có liên quan, Website này, với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, có nghĩa vụ cải thiện các quy tắc và dịch vụ của nền tảng này. Tuy nhiên, Website không có động cơ vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào đồng thời cũng sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy tắc nào có liên quan và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm chung hoặc một số trách nhiệm pháp lý đối với hành vi của người dùng.

Điều 4

Bất kỳ người nào đăng nhập hay sử dụng Website này cả trực tiếp hoặc gián tiếp sẽ được coi là đã tự nguyện chấp nhận các hạn chế của Website.

Bitget Team

[Liên hệ]

Hỗ trợ: support@bitget.com

Hợp tác: BD@bitget.com

Hợp tác Market Maker: institution@bitget.com

[Các kênh chính thức]

Telegram

Twitter

Instagram

Facebook Group