left-back

Làm sao để nạp crypto vào tài khoản Bitget của bạn?

Bitgetters thân mến,

Nếu bạn muốn nạp crypto vào tài khoản Bitget của mình, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Truy cập Bitget APP hoặc Bitget PC
  2. Đăng nhập vào tài khoản Bitget
  3. Bấm Tài sản
  4. Chọn loại crypto bạn muốn nạp
  5. Bấm Nạp
  6. Sao chép địa chỉ hoặc quét mã QR bằng chức năng quét mã tại địa chỉ rút tiền của các nền tảng khác
  7. Nạp tiền hoàn tất

Ghi chú:

  1. Hãy chắc chắn rằng loại tiền nạp và địa chỉ nạp là chính xác trước khi thực hiện, nạp sai loại tiền sẽ dẫn đến mất mát cho chính người dùng.
  2. Bitget không tính bất kỳ khoản phí nạp tiền nào.
  3. Do ảnh hưởng bởi khối, thời gian nạp tiền là 5 - 10 phút.