left-back

Làm thế nào để rút crypto khỏi tài khoản Bitget?

Kính gửi người dùng Bitget,

 

Nếu bạn muốn rút crypto khỏi tài khoản Bitget của mình, vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Truy cập Bitget APP hoặc Bitget PC
  2. Đăng nhập vào tài khoản Bitget
  3. Bấm Tài sản
  4. Chọn một loại tiền điện tử bạn muốn rút
  5. Bấm Rút tiền
  6. Nhập số lượng cần rút – Nhập địa chỉ nhận tiền hoặc quét địa chỉ nhận tiền của các nền tảng khác
  7. Rút tiền hoàn thành

 

Ghi:

  1. Phí rút tiền trên Bitget [https://www.bitget.com/en/rate?tab=1]
  2. Do ảnh hưởng bởi khối, thời gian rút tiền là 5 - 10 phút

 

 

Bitget Team

 

[Liên hệ]

Hỗ trợ: [email protected]

Hợp tác: [email protected]

Hợp tác Market Maker: [email protected] 

 

[Các kênh chính thức]

Telegram 

Twitter

Instagram

Facebook Group