left-back

Bitget Hướng Dẫn Đăng Nhập

Người dùng trạm toàn cầu Bitget:

Bitget Global Station hiện hỗ trợ các phương thức đăng nhập sau, vui lòng chọn bất kỳ phương thức nào:

1. Đăng Nhặp Bằng Mật Khẩu

(1) Truy cập ứng dụng Bitget hoặc PC Bitget

(2) Tìm mục đăng nhập

(3) Nhập số tài khoản và mật khẩu của bạn (số điện thoại di động hoặc email)

(4) Nhận số điện thoại di động / mã xác minh email hoặc mã xác minh Google

(5) Hoàn tất đăng nhập

(6) Nếu bạn gặp phải sự chậm trễ trong việc lấy mã xác minh, vui lòng thử lại. Hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ dịch vụ khách hàng trực tuyến

2. Quét Mã Đăng Nhập

(1) Truy cập Bitget PC (www.bitget.info)

(2) Tìm mục đăng nhập

(3) Khi Bitget APP được "đăng nhập", hãy sử dụng APP để quét mã QR trên PC để đăng nhập

(4) Hoàn thành đăng nhập thiết bị đầu cuối Bitget PC

Nhóm Bitget

 

【Liên Hệ】

Website Chính Thức: https://www.bitget.com  

Dịch Vụ Khách Hàng: [email protected]

Phát Triển Thị Trường: [email protected]

Hợp Tác Thị Trường Định Lượng: [email protected]

 

Kênh Thông Tin Chính Thức
 
Bitget Tại Các Nền Tảng Khác